Stor tillbakagång från förra året. Valet till ungdomsfullmäktige är genomfört och i januari börjar både gamla och nya ledamöter sitt arbete. Röstningsprocessen och tekniken fungerade perfekt. Men valdeltagandet är en stor besvikelse.

Förra året var valdeltagandet 33 procent – det högsta någonsin. Men i år blev det ett rejält kliv tillbaka. Knappt 21 procent av alla röstberättigade ungdomar valde att logga in och lägga sin röst på någon av kandidaterna i sin stadsdel. 51 nya ledamöter blev invalda.

Stora skillnader mellan stadsdelarna
Skillnaderna i deltagandet mellan stadsdelarna skiljer sig – precis som tidigare år – stort åt. I Östra Göteborg var valdeltagandet 36,19 procent, medan siffran i Centrum hamnade på 10,4 procent.

– Det har funnits brister med arbetet i några stadsdelar, vilket vi också har lyft. Vi hade förutspått att valdeltagandet skulle gå ner i vissa stadsdelar. Det som förvånar oss är att även de stadsdelar som gör ett fantastiskt arbete backar från förra året, säger Paula Aijmer, planeringsledare på ungdomsfullmäktige.

Stadsledningskontoret har till uppgift att samordna och följa upp arbetet kring ungdomsfullmäktige, och arbetet har på det hela taget sett likadant ut som förra året, enligt Paula Aijmer. Hon önskar att frågan om ungdomsfullmäktige ska prioriteras högre i stadsdelarna.

”De unga upplever det som otroligt orättvist”
– I Majorna-Linné tillsattes inte någon samordnare förrän kort före valet. De unga upplever det som otroligt orättvist. I vissa stadsdelar åker man runt och visar upp sig och hamnar på valaffischer. I andra finns det inte ens någon att vända sig till. Det underminerar forumet när man behandlar det så, säger hon.

På stadsledningskontoret finns också nya idéer hur det skulle kunna gå att få fler att rösta. En är att det skulle kunna vara möjligt att kandidera och rösta i någon annan stadsdel än där man är folkbokförd.

– Det är ett förslag vi lagt i ett tjänsteutlåtande i november. Att låta identiteten, som tillexempel skola och fritidsintressen styra. Den unges sammanhang kan finnas på helt andra ställen än i den stadsdel där man bor. Det skulle kunna göra att valet blev mer relevant för friskolorna och gymnasieskolorna, där valdeltagandet är lågt.

Nya mandatperioden börjar i januari
1 januari börjar mandatperioden för ungdomsfullmäktige 2017. Innan dess ska bland annat de gamla och nya ledamöterna träffas på ett gemensamt julbord.

– Det blir som en social överlämning. De kan byta lite erfarenheter och bryta lite is genom lekar. De ska jobba med varandra och det ska kännas kul och inbjudande att ta plats, säger Paula Aijmer.