Foto: Carin Smederöd

Positivt ryck i Askim-Frölunda-Högsbo. Deltagandet i årets val till ungdomsfullmäktige landade på 22,2 procent, vilket är ungefär samma som förra året. ”Jag tror att det kan bli mycket bättre framöver tack vare den nya grundskoleförvaltningen som kan skapa mer likvärdighet”, säger Paula Aijmer, planeringsledare ungdomsfullmäktige.

20 december avslutades valet till ungdomsfullmäktige. Alla barn och ungdomar som bor i Göteborg och har börjat femte klass men inte fyllt 18 år har fått rösta.

Mellan åren 2013 och 2015 låg valdeltagandet runt 30 procent.

– Men sedan dök siffran till 21 procent 2016 och har legat däromkring sedan dess. Det är klart jag önskar att vi hade haft mycket bättre siffror, säger Paula Aijmer.

Hon tror att förändringen med den nya grundskoleförvaltningen har gjort att arbetet med att sprida information har fått stå tillbaka lite detta år. Men framöver har Paula Aijmer förhoppningar om att den gemensamma förvaltningen ska leda till en större likvärdighet.

– Att alla runt om i staden får samma information om valet och hur man kan påverka är viktigt för demokratin.

Gick från 12 till 24
Det finns dock glädjeämnen i staden även detta år. Askim-Frölunda-Högsbo har gjort ett positivt ryck.

– Valdeltagandet i stadsdelen var 12,5 procent förra året. Nu hamnade de på 24. De har gjort en särskild satsning för att man inte var nöjda med förra årets siffror. De visar att det går, och här finns inspiration att hämta, säger Paula Aijmer.

Högst valdeltagande hade – precis som tidigare – Östra Göteborg, där valdeltagandet var 35 procent.

Ska skapa måldokument
Ungdomsfullmäktige består av 81 ledamöter och 20 ersättare. 24 ungdomar, som haft plats i ungdomsfullmäktige under året, blev omvalda. Nu ska alla ledamöter och ersättare träffas, 30 november och 1 december, för att lära sig mer om ungdomsfullmäktige och dess funktion.

– Ungdomarna lär känna varandra och det kommer att skapas ett antal måldokument – där det framgår vilka frågor ungdomsfullmäktige tycker det är viktigt att jobba med.

Det blir även en julfest för gamla och nya ledamöter. I februari äger 2019 års första fullmäktigemöte rum och då ska även ordförande till ungdomsfullmäktige väljas.