Intresset att rösta i EU-parlamentsvalet var lågt på söndagen när personer på sjukhus, fängelser och äldreboende i Göteborg fick möjligheten att rösta. 704 personer tog chansen att rösta när mobila valteam besökte ett 70-tal olika platser i Göteborgs kommun.

Vid senaste riksdagsvalet valde över 2.300 personer på fängelser, häkten, sjukhus och äldreboende i Göteborg att rösta. Det är alltså betydligt färre som utnyttjat möjligheten i detta val.

– Det är endast en tredjedel som röstat i dagens val jämfört med förra riksdagsvalet, säger Bill Werngren som är kanslichef vid valnämndens kansli i Göteborg.

”Lilla valdagen”

Valet på söndagen, som också kallas lilla valdagen, genomförs en vecka innan själva valdagen för EU-parlamentsvalet. Möjligheten att rösta i förväg finns för att de personer som varken kan poströsta eller gå till vallokalen på valdagen ska kunna delta i valet.

I Göteborgs kommun var det 28 team med valförrättare som under söndagen besökte 76 platser i Göteborg.

De flesta av de platser där det gick att rösta i förväg var äldreboende. Det var flest som röstade på senior och handikappboendet på Teleskopgatan i Bergsjön.