20 minuters lånetid. På Bergsjöns bibliotek finns böcker, tidskrifter och mycket mer för utlåning. Den 14 september kompletteras samlingen med några av stadsdelens politiker. ”Men det blir inga hemlån och du måste lämna tillbaka dem i tid”, säger kommunikatör Yvonne Lind, som samordnar satsningen i Östra Göteborg.

Tanken är att göra det lättare för boende och besökare i Östra Göteborg att prata öga med öga med stadsdelens politiker. Lånetillfällena är en möjlighet att enskilt få berätta vad som är viktigast för just dig när det gäller stadsdelens liv och utveckling.

För att så många som möjligt ska få tillfälle till samtal är utlåningstiden 20 minuter, utan möjlighet till omlån och med endast en låntagare åt gången. Så för att få ut så mycket som möjligt av mötet är det en bra idé att tänka igenom vad du vill ha sagt innan du stämplar in ditt lån.

Viktig del av den demokratiska processen
– Det finns naturligtvis fler sätt att träffa våra stadsdelspolitiker, men det här blir lite annorlunda eftersom det är du som lånar dem som bestämmer vad ni ska prata om. Lokalpolitikerna vill gärna ta del av medborgarnas tankar, erfarenheter och perspektiv, oavsett vad det gäller. Ingen fråga är för liten, säger Yvonne Lind.

Att alla får möjlighet att prata direkt med politiker är en viktig del av den demokratiska processen och vid första tillfället går det att låna nio politiker från sju olika partier. Men den som inte har möjlighet att delta denna gång får fler chanser. Nästa lånetillfälle blir i november, inne på Kortedala Forum vid Kortedala torg, och sedan följer ytterligare tre tillfällen till lån i januari, mars och maj 2020.

Det går bra att komma in spontant på biblioteket den 14 september och låna, men vill du vara säker på att få en plats eller möjlighet att träffa en specifik person är det bäst att föranmäla sig. Behöver du tolkhjälp är det säkrast att du föranmäler dig så snart som möjligt för att tolk ska hinna bokas.