Med fokus på barns upplevelser av våld. Den här veckan lyser Landamäreskolan i glödande orange, precis som flera andra byggnader i Göteborg och i världen. Färgen är glad men bakgrunden är allvarlig.

Det är FN som har utsett den 25 november till ”Orange day”, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Landamäreskolan fokuserar på barns upplevelser av våld under hela november.

På utsidan av F–3-skolan syns den orangea färgen och på insidan finns bland annat affischer och informationsmaterial på temat. Men det viktigaste är det som händer i klassrummen.

— Vi har ett förslag på en lektion som handlar om temat. Den kan lärarna anpassa efter elevernas behov, berättar Yasmin Khorram Manesh som är lärare i en förskoleklass.

En teckning som ett barn på Landamäreskolan har gjort.

Kollegan Anna Boije fyller i:

— Nu har jag en etta och tillsammans läser vi en bok om barn som upplever våld. Förra året hade jag en klass i trean, då blev det mer diskussioner om nätmobbning. Så det kan se olika ut vad vi gör i de

olika klasserna.

Känsliga ämnen kräver förberedelse

En viktig del av lektionsmaterialet handlar om att förbereda pedagogerna på diskussioner som kan bli känsliga. Många elever har upplevt våld på nära håll. Alla som jobbar i skolan måste veta vad som

gäller och hur det ska förmedlas på ett bra sätt till barn och vårdnadshavare. Orange Day finns med som tema när Landamäreskolan bjuder in vårdnadshavarna till föräldramöte i november.

Mer än bara temavecka

Lektionerna kring Orange Day är en del av en större helhet. Landamäreskolans arbete med värderingar, rättigheter och trygghet pågår året om. Yasmin Khorram Manesh ser hur eleverna

utvecklas under sitt första läsår:

— Vi vill göra känsliga ämnen naturliga att prata om. I en ny förskoleklass är många elever ovana vid att uttrycka sina egna tankar. Men bara från höstterminen till vårterminen märker man en skillnad. Vi

vill att de ska vara aktiva och det blir de.

— Det märks när jag tar över en klass att eleverna redan har tagit till sig begreppen. Vi delar ett gemensamt språk, flikar Anna Boije in.