En utmaning för mötesform med lång historia. Enligt lag måste parterna i ett ärende som gäller användning och uppdelning av mark höras vid ett möte. Men ibland är lagen inte riktigt anpassad till verkligheten. ”På grund av pandemin har vi valt att pröva gränserna och så lång som möjligt köra digitala möten”, säger Monica Daxler, avdelningschef på Lantmäterimyndigheten.

Monica Daxler är avdelningschef på Lantmäterimyndigheten. Foto: Håkan Holgén

Kartläggning, användning och fördelning av mark är ett myndighetsutövande som går långt tillbaka i historien. Det gäller även en del av de lagar som styr hur handläggningen ska gå till. En av dem gäller så kallade lantmäterisammanträden, när berörda parter i ett ärende får framföra sina synpunkter. Det sker i normala fall genom ett fysiskt möte.

− Historisk sett har man alltid träffats för att göra överenskommelser. Vid ett fysiskt möte är det lättare att förklara, låta alla komma till tals och se till att mötet sker med god ton och blir juridiskt korrekt. Det är också ett sätt att styrka de inblandades identitet, säger Monica Daxler.

Viktigt protokoll

Vid ett lantmäterisammanträden får parterna i ett ärende lägga fram sina argument för hur en viss mark ska användas eller delas upp. Ett vanligt ärende handlar om grannar som vill göra någon typ av förändring som kan påverka en annan granne. Sammanträdet resulterar i ett protokoll som är vägledande när Lantmäterimyndigheten sedan ska besluta i ärendet.

Så går det till under vanliga omständigheter. Men det här året utmanas traditionella och alltså även lagligt styrda arbetsprocesser. Nya lösningar måste prövas för att stoppa smittspridningen av covid−19 men samtidigt behålla opartisk rättssäkerhet.

− Viss myndighetsutövning måste fortsätta samtidigt som lagen inte är anpassad till den rådande situationen. Därför har vi valt att driva den här frågan och pressa lagens gränser.

Vid digitala sammanträden finns det alltid möjlighet att läsa protokollet efter sammanträdet och komma in med synpunkter ifall man reagerar på något eller vill tillföra ny information.

− Det ger trygghet även om man skulle känna sig obekväm med ett digitalt möte, säger Monica Daxler.

”Positivt att pröva lagen mot ny verklighet”

Det betyder att Lantmäterimyndigheten i Göteborg så långt det är möjligt kommer att genomföra lantmäterisammanträden digitalt för att inte riskera smittspridning. Undantag kommer göras vid till exempel ärenden med svåra tvister.

− Konfliktlösning fungerar bäst öga mot öga. Där är inte Teams en bra lösning.

Monica Daxler tycker det är bra att mötesprocessen prövas, även om ingen vet hur det kommer att gå.

− Det finns ingen rättspraxis, inget facit, men vi ser positivt på att få pröva lagen mot en ny, annorlunda verklighet, säger hon.