”EU är vår vardag”. Europadagen på onsdag 9 maj uppmärksammas i hela Europa. I Göteborg blir det bland annat lunchseminarier för att öka medborgarnas engagemang i EU-frågor.

9 maj 1950 la den franske utrikesministern Robert Schuman fram en plan om att Frankrike och Tyskland skulle samarbeta i produktionen av kol och stål. Det blev startskottet för det som i dag är EU, och 9 maj firas Europadagen.

– Dagen har uppmärksammats sedan lång tid tillbaka i Göteborg. De senaste åren har vi dock tappat fart lite, men i år har vi lagt lite extra fokus på dagen. Vi ska vara aktiva i att bevaka och uppmärksamma EU-frågor, säger Thanos Pinakas på internationella avdelningen på Stadsledningskontoret.

19 EU-projekt presenteras
Göteborgs Stad deltar, tillsammans med ett 80-tal andra europeiska städer, i kampanjen Cities for Europe. Det är ett initiativ för att öka medborgarnas engagemang i EU-frågor.

– EU påverkar vår vardag, precis som den lokala politiken. Därför behöver man engagera sig. EU sker inte någon annanstans, utan det är våra frågor, vår vardag, säger Thanos Pinakas.

Kl 12–13.30 på Europadagen blir det ett samtal på Stadsbibliotekets trappscen. Temat är innovation, hållbarhet, entreprenörskap och välfärd. Samtalet följs av en minimässa där 19 lokala EU-projekt presenterar sina verksamheter. Syftet är att nå ut med vad EU-projekten egentligen gör i Göteborgsregionen. Göteborgs Stad & Göteborgsregionens kommunalförbund, i samarbete med Europa Direkt Göteborgsregionen är arrangörer.

Så påverkas Sverige av Brexit
Hvitfeldska gymnasiet får besök av fyra svenska EU-parlamentariker på Europadagen. De ska träffa elever och prata om EU.

Redan i morgon tisdag 8 maj kan den som vill få mer kunskap om hur Sverige påverkas av att Storbritannien lämnar EU. På Stadsbibliotekets scen berättar Oscar Wåglund Söderström från Kommerskollegium om brexitförhandlingarna och hur handeln mellan Sverige och Storbritannien kan påverkas när britterna lämnar EU.