Stadsdelen Lärjedalen blir först i Göteborg med en medborgarpanel som ska ge de lokala politikerna bättre underlag för beslut. Rekrytering pågår nu och snart skickas den första enkäten ut, via e-post. Den handlar om tryggheten i stadsdelen.

– Vi vill ha med så många som möjligt och hoppas på minst 100 personer till den första enkäten, säger projektledaren Gunilla Kihlgren.

Alla i Lärjedalen kan vara med

Hon har, med hjälp av experter på SCB (Statistiska Centralbyrån), arbetat fram 16 frågor om tryggheten i Lärjedalen. På stadsdelsnämndens möte 7 oktober ska enkäten diskuteras och kanske kompletteras.

– Eftersom detta blir stadsdelsnämndens eget verktyg, utgår alla frågor till medborgarpanelen från nämnden, som får sista ordet om vilka frågor som ska ställas, berättar Gunilla Kihlgren.

Alla i Lärjedalen, kan vara med i medborgarpanelen. Deltagandet bygger på ett ideellt engagemang, så någon ersättning utgår inte.

Snabba besked i aktuella frågor

94C_4.jpg
– Man kan gå med eller gå ur när man vill. Vi hoppas att många ska tycka att detta är en intressant form för att lämna synpunkter och förslag. I den första enkäten har vi en avslutande, öppen fråga om förslag till hur ens eget bostadsområde kan bli tryggare, så det här är också ett sätt att ta tillvara bra idéer hos medborgarna, säger Gunilla Kihlgren.

Initiativet kommer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som dragit igång ett treårigt projekt med medborgarpaneler som ett sätt att utveckla närdemokratin.

Tanken är att politikerna ska få snabba, raka besked från panelerna i aktuella frågor. Totalt deltar 34 kommuner och landsting. Lärjedalen är den enda stadsdelen i Sverige som deltar.

Tidig diskussion om framtidsfrågor

Medborgarpanelerna ska inte ses som en urholkning av den representativa demokratin, alltså de allmänna valen. I stället är förhoppningen att de politiker som väljs vart fjärde år ska få bättre underlag för sina beslut när de kan använda medborgarpanelen för att få ögonblicksbilder kring olika frågor och ”lyssna av” stämningen bland väljarna.

Hur ofta medborgarpanelen i Lärjedalen ska användas – och i vilka frågor – är inte bestämt ännu.

– Stadsdelsnämnden avgör när man har något man vill gå ut och fråga om. Tanken är att både stimulera engagemanget i samhällsfrågor och få en tidig diskussion om framtidsfrågor, säger Gunilla Kihlgren.

Smidigt med e-post

Svaren kommer att sammanställas som statistik och redovisas för stadsdelsnämnden.

Medborgarpanelen får återkoppling i två steg, dels själva statistiken och dels vad nämnden tänker göra med resultatet. För detta är ingen formell folkomröstning, där politikerna kan anses vara bundna att agera enligt svaren.

– Nej, det är viktigt att poängtera det, så det inte blir missförstånd. Det här är ett sätt att öka kommunikationen mellan stadsdelsnämnden och Lärjedalsborna. Och ett enkelt sätt att tycka till för människor som annars inte deltar i den politiska processen, säger Gunilla Kihlgren.

Att skicka ut enkäten via e-post är smidigt för avsändaren – och enkelt att svara på.

Sms-enkäter tekniskt möjliga

– Tiden ska inte vara ett hinder för att delta. Och här kan även personer som inte känner sig bekväma med att lämna synpunkter inför många andra vara med och göra sina röster hörda, säger Gunilla Kihlgren.

I framtiden kan det också bli enkäter i mobiltelefonen, med sms.

– I så fall blir det enkla frågor som bara behöver ja- eller nej-svar. Vi har den tekniska möjligheten, säger Gunilla Kihlgren.

Fotnot:
Den som vill anmäla sig till medborgarpanelen i Lärjedalen kan göra det via e-post till: medborgarpanel@larjedalen.goteborg.se

79F2.jpg