På tisdagen togs det första spadtaget till en ny förskola i Kviberg. Genom ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och entreprenören Wäst-Bygg kommer omkring 15 unga vuxna att få plats som lärlingar på bygget, och därmed möjlighet att få sitt efterlängtade yrkesbevis.

Konjunkturnedgången har drabbat byggbranschen hårt och det har blivit svårt för de elever som gått byggprogrammet på gymnasiet att efter åren i skolan få den lärlingspraktik som är nödvändig för att få en komplett yrkesutbildning.

Riskerar att slås ut från arbetsmarknaden

Göteborgs Stad har även tidigare erbjudit plats för lärlingar på olika kommunala byggen, men vill med den här riktade insatsen nå de ungdomar som på grund av konjunkturnedgången inte kunnat slutföra sin lärlingstid utan går arbetslösa.

– Risken är annars stor att de blir utslagna från arbetsmarknaden och får svårt att komma in igen, säger Stefan Lagerwall på Lokalsekretariatet.

Initiativet kommer ursprungligen från Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs kommunala bostadskoncern, och Arbetsförmedlingen som också finansierar satsningen genom att bevilja så kallade nystartsjobb som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

”Bra att det händer någonting nu”

Anders Östling på Arbetsförmedlingen Bygg berättar att det i de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen sammanlagt finns 530 arbetslösa lärlingar. De har bara kunnat göra en del av de 6.800 praktiktimmar som behövs, eller inga alls.

– Det är jättebra att det händer någonting nu, säger Anders Östling.

Projektet innebär att man bereder plats för omkring 15 lärlingar vid bygget av den nya förskolan. De kommer att delas upp i olika lag och få följa husbygget från start till mål. Tid är avsatt för handledning i alla moment av byggprocessen och lärlingarna ska också få vara med i uppföljningen av tidsåtgång, budget och kvalitet.

Förskolan invigs i januari 2011

Stefan Lagerwall på Lokalsekretariatet är positiv till initiativet.

– Jag hoppas att lärlingarna genom duktiga handledare från Wäst-Bygg kommer att utvecklas och få en bra lärlingstid. Förhoppningsvis kommer de också att få bra rekommendationer, som kan leda till en fortsatt anställning någonstans, säger han.

Den nya förskolan, med arbetsnamnet Öster om Bellevue, kommer att ligga vid Regementsvägen och rymma fyra avdelningar i ett plan om totalt 900 kvadratmeter, plus förrådsbyggnader, väderskydd och återvinningshus. Barn ska kunna börja på förskolan i januari 2011.

Projektet är ett samarbete mellan Lokalsekretariatet i Göteborgs Stad, Wäst-Bygg, Arbetsförmedlingen och Bygg 12:an.