Göteborgs Stads högste tjänsteman, stadsdirektör Lars Roslund, lämnar sin tjänst i slutet av november. Detta efter en tids problem med hälsan.

– Det har varit ett oerhört stimulerande och roligt arbete som jag har haft i samarbete med stadens förvaltnings- och bolagschefer och alla mina kolleger på stadskansliet, säger Lars Roslund i en kommentar.

Lars Roslund tillträdde som stadsdirektör i maj 2002. Vem som blir hans efterträdare kommer att beslutas av kommunstyrelsen.