Tillträder 17 mars. Styrelsen för det nybildade koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB utsåg på onsdagen Lars-Bertil Ekman till vd för bolaget. Han tillträder sin nya befattning den 17 mars.

Lars Bertil Ekman, som är civilingenjör utbildad på Chalmers, är sedan 2010 direktör vid stadsledningskontoret och har tidigare varit bland annat trafikdirektör i Göteborgs Stad och ställföreträdande regionchef vid dåvarande Vägverket region väst.

På stadsledningskontoret har Lars-Bertil Ekman ansvarat för samordningen av Göteborgs Stad för de stora projekten Västsvenska paketet, Älvstaden, den planerade nya arenan och Göteborgs 400-årsjubileum. Dessa koordineringsuppdrag kommer att tas över av Christina Börjesson som tillträder sin tjänst som direktör vid stadsledningskontoret den 1 april.