”Ett väldigt stort steg för tillgängligheten”. Dålig belysning, höga trottoarkanter eller skyltar som står i vägen. Stadsmiljön kan innehålla många hinder för personer med funktionsnedsättning. Nu ska dessa hinder kunna anmälas direkt i den nya appen Anmäl hinder.

Idag måndag är det premiär för den nya appen, där Göteborgs Stad tar hjälp av sina invånare för att undersöka hur det ser ut med framkomligheten i det offentliga.

Markerar och visar
– Med appen kan hindret anmälas på plats, och på några sekunder, säger Andreas Johansen, projektledare på Göteborgs Stads fastighetskontor.

B40.jpg
Att anmäla ett hinder i appen görs genom att man först markerar vilken sorts hinder det handlar om, därefter visar man var det finns någonstans.

Om Göteborgs Stad bedömer att hindret är enkelt att avhjälpa, faller det på fastighetsägarens ansvar att åtgärda det.

”Väldigt bra grej”
Erik Johansson Lönnroth, verksamhetsledare och ombudsman på Synskadades Riksförbund Göteborg, har testat appen ett par gånger.

– Det är en väldigt bra grej att göra det enklare för medborgarna att kunna anmäla hinder i gatubilden, och kanske framför allt för grupper med funktionsvariationer.

Var brister det oftast i stadsbilden?
– Utomhus, oftast i gatumiljön. Det kan var underhållsarbeten eller att butiksägare satt ut skyltar som försvårar för synskadade.

Även Sofia Jönsson, ombudsman på DHR, ser positivt på appen.

– Den innebär ett väldigt stort steg för tillgängligheten. Nu blir det förhoppningsvis fler som anmäler hinder i stadsmiljön eftersom det blivit så mycket enklare. Tidigare var man tvungen att skriva ut en blankett och posta den. Det glömmer man ju tills man kommer hem.

7DD8.jpg

En trög dörr kan vara ett alltför tufft hinder. Men det är ofta enkelt avhjälpt. Bild: Andreas Johansen