Siffror visualiseras på nytt sätt. Tillhör du dem som tycker det kan vara knepigt att läsa av tabeller och förstå statistik? Nu har Göteborgs Stads enhet Statistik och analys gjort det lättare att lära sig om Göteborg. I tre interaktiva rapporter hittar du enkelt de siffror du söker och får dem visualiserad med hjälp av tydliga kartor och staplar.

I Göteborgs Stads databasregister finns siffror om allt från hur många 25−åringar i Kungsbacka som flyttat därifrån till hur många förskolebarn i Backa som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Om du vill ta reda på förhållandet mellan ett antal variabler, till exempel ålder, område och inkomst, kan du ta fram tabeller för varje variabel och sedan jämföra dem med varandra.
Nu finns det också ett enklare sätt att analysera och förstå skillnaderna i statistiken. På stadsledningskontorets enhet Statistik och analys har man tagit fram tre interaktiva rapporter där du lätt kan hitta de siffror du letar efter.

Lutz Ewert. Foto: Kajsa Sandin

− Är du till exempel intresserad av att ta reda på hur många barn i förskoleåldern som har låg ekonomisk standard i olika områden, eller vad föräldrarnas medelinkomst är, hittar du det i rapporten socioekonomi. Du får med en gång en bild av läget, säger Lutz Ewert, analytiker på Statistik och analys.
Utgår från nya uppdelningar

Rapporten socioekonomi utgår från områden i Göteborg. Det gör även den andra interaktiva rapporten demografi med siffror om hur befolkning förändras och bor. Den är även uppdelade på 36 områden samt de fyra nya stadsområden som Göteborgs Stad delades upp i vid årsskiftet.

I den sista rapporten, Göteborgs befolkning i utvalda åldersgrupper, finns statistik om de viktigaste åldersgrupperna inom Stadens verksamheter: barn i förskole− och grundskoleålder samt äldre personer.

Lutz Ewert berättar att de interaktiva rapporterna vänder sig till alla som vill veta mer om och förstå staden.
− De erbjuder ger en snabbanalys av utvecklingen i olika delar av Göteborg, säger han.