Tydlighet och enklare språk. Sedan ett par veckor möter göteborgarna en ny och förbättrad version av stadens webbplats goteborg.se. Tanken med omgörningen är att göra det lättare att hitta rätt och enklare att komma i kontakt med Göteborgs Stad. Texter i klarspråk ökar begripligheten och de mest efterfrågade tjänsterna lyfts också fram på tydligare sätt.

– Detta är det största omtaget sedan maj 2008 då vi slog ihop 300 webbplatser till en enda och sjösatte nya goteborg.se, säger Klas Eriksson, chefredaktör för goteborg.se.

Utseendemässigt har hela webbplatsen förändrats och fått ”ett nytt stuk”.

– Det gäller den övergripande informationen och de sidor som besöks mest. Men alla sidor med information om lokal verksamhet, som skolor, förskolor och äldreomsorg förändras inte nu, säger Klas Eriksson.

Mer i vänsterspalten
Strukturen på webbplatsen är ungefär samma som förut med en huvudnavigering högst upp, där besökaren kan välja mellan områden som Jobb, Kultur & fritid, Bygga & bo och Bibliotek.

Efter att ha klickat där uppe, hamnar man i en vänsterspalt med ytterligare val. Den spalten har nu byggts ut kraftigt, för att besökaren snabbt ska hitta rätt.

– Vänster-navigeringen har fått många fler nivåer och mer innehåll. Det är en mer klassisk webbplats så som det brukar se ut, säger Klas Eriksson.

Totalt har cirka 1.600 sidor gjorts om. Det kan låta mycket, men är bara cirka en femtedel av alla sidor på goteborg.se.

– Vi har valt ut de sidor som är mest besökta och efterfrågade och lagt mest krut på dem. Så för besökaren är det en stor förändring, säger Klas Eriksson.

Enklare e-tjänster
En annan nyhet är att kontaktinformationen på de 1.600 sidorna har lyfts upp.

– Det gör det lättare att komma i kontakt med ansvariga i kommunen, ifall informationen på sidan inte räcker. Man kan mejla direkt från sidan, där det också finns telefonnummer och besöksadress.

Omgörningen är också tänkt att göra det enklare att använda tjänsterna på webben, till exempel att söka lediga jobb, ladda ner e-böcker eller boka färdtjänstresa.

– Vi har gjort sidorna tydligare så att tjänsterna är lättare att hitta och enklare att använda, med steg-för-steg-instruktioner. Vi hoppas att det ska falla väl ut.

– De senaste åren har vi arbetat mycket mer systematiskt med att ta reda på vad besökarna efterfrågar. Nu lyfter vi fram de mest efterfrågade tjänsterna på ett tydligt och konsekvent sätt, säger Klas Eriksson.

Göteborgare har testat
Han och de andra på huvudredaktionen har arbetat med omgörningen länge. Sedan i våras har ett 100-tal personer hjälpt till med att skriva om texter och bygga nya sidor. Och under arbetet har ”vanliga göteborgare” bjudits in för att testköra.

– Sedan har vi justerat lite. Det räcker faktiskt med ett tiotal användare för att se om det funkar eller inte, säger Klas Eriksson.

En viktig del i omgörningen är att de 1.600 sidorna har skrivits om enligt råden för ”klarspråk”, en modell för ”begripliga myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk”. Det nationella klarspråksarbetet samordnas av myndigheten Språkrådet, med hjälp av kontaktpersoner i kommuner och landsting och särskilda språkkonsulter.

– På goteborg.se driver vi det arbetet helt själva. Vi har till och med tagit fram en egen skrivhandbok och utbildat en lång rad medarbetare i klarspråk och att skriva för webben, säger Klas Eriksson.

Ingår i Kontaktcenter
Redaktörer från alla stadens förvaltningar har jobbat med att skriva om.

– Det har varit ett stort grupparbete. En kommunal webbplats är som en diversehandel, eftersom det är så stor spännvidd i verksamheterna, konstaterar Klas Eriksson.

Omgörningen av goteborg.se är ett första steg i lanseringen av stadens nya Kontaktcenter, som ska ligga på Ekelundsgatan 1 och som öppnar i början av 2013.

Där ska det finnas ett 30-tal servicevägledare som ska lotsa rätt och svara på frågor via telefon, e-post eller personliga besök. Och även redaktionen för goteborg.se ska ingå i Kontaktcenter.

– Webbplatsen är Göteborgs Stads huvudkanal för information till boende, besökare och företag. Men den kommer också att vara en viktig informationskälla för de 30 servicevägledarna, säger Klas Eriksson.

– Oavsett om man väljer telefon eller internet ska man enkelt kunna få svar på allmänna frågor.