Digital process mer rättssäker. Livet som förälder är inte alltid lätt, speciellt inte vid en separation. Därför finns Familjerättsbyrån i Göteborgs Stad. Deras uppdrag är att stötta och hjälpa föräldrar som ska gå skilda vägar. Nya e-tjänster gör det lättare att ansöka om hjälp.

Roger Söderstrand, enhetschef på Familjerättsbyrån.

Familjerättsbyrån finns till för att stötta föräldrar under en separation. Det kan till exempel handla om att hitta bra lösningar för familjens barn gällande vårdnad, boende, umgänge eller frågor om barnens försörjning.

För att få hjälp av Familjerättsbyrån krävs att båda föräldrarna ansöker om stöd. Tidigare har detta skett per papper och post – men sedan i december är processen helt digitaliserad.

– Du fyller i ansökan digitalt och signerar med e-legitimation. Sedan skickas en länk till den andra föräldern via e-post, hen loggar in med e-legitimation och fyller i sin del av dokumentet. Sen skickas det till oss och paret tilldelas en handläggare, berättar Roger Söderstrand som är enhetschef på Familjerättsbyrån.

Ökad rättssäkerhet
Roger konstaterar att den digitala processen inte bara gör det lättare för föräldrar och personal på Familjerättsbyrån – det blir också mer rättssäkert.

– Det blir helt enkelt säkrare bland annat för att vi slipper steget där vi måste tyda olika handstilar på handskrivna blanketter. Dessutom slipper föräldrarna delen när ett papper ska skickas hit och dit med post för olika underskrifter.

En ytterligare fördel med det digitala systemet är att det går att följa ärendet digitalt.

– På så sätt kan föräldrarna se var ärendet är och om de behöver påminna barnets andra förälder eller inte. De kan också se hur deras ärende ligger till hos oss och när de kan vänta sig återkoppling.

Lättare för nyblivna föräldrar
Men ansökan om kontakt med Familjerättsbyrån vid en separation är inte det enda som digitaliserats nyligen.

– Vi är mitt i en process där vi arbetar med en digitalisering av faderskaps/ föräldraskapsbekräftelser. Det arbetet gör vi tillsammans med Skatteverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR, berättar Roger Söderstrand.

Projektet är indelat i flera steg. En process som är helt digitaliserad redan nu är kontakten mellan myndigheter i samband med att ett barn – vars föräldrar inte är gifta – föds.

– Tidigare skickades en signal från BB till Skattemyndigheten som i sin tur skickade ett fysiskt brev till oss. Ett brev som skulle sprättas och läggas in i vårt dokumentationssystem.

När vi var klara med vår del skickades ett fysiskt brev tillbaka till Skattemyndigheten. Då ska man veta att de föds omkring 3500 barn per år i Göteborg vars föräldrar inte är gifta. Det blir många kuvert, säger Roger Söderstrand.

Från och med december sköts hela den här processen elektroniskt. Det underlättar för såväl Skattemyndigheten som för Familjerättsbyrån och ökar rättssäkerheten för föräldrarna.

– Nu väntar vi på att regeringen ska fatta beslut om att man även ska kunna bekräfta faderskap och föräldraskap elektroniskt. Det kommer underlätta ytterligare för nyblivna föräldrar. Men ett tag till kommer de att behöva ta sig till oss för att bekräfta faderskap/föräldraskap, avslutar Roger Söderstrand.