13 representanter för hbtq-Göteborg. Nu har ledamöterna till landets första kommunala hbtq-råd utsetts. Rådet – där även sex politiska ledamöter ingår – ska bland annat fungera som remissinstans och verka för att hbtq-frågorna integreras i stadens verksamheter.

Alla 13 ledamöterna är hbtq-personer som är engagerade i hbtq-frågor. I rådet representerar de sig själva men samtliga har ett brett nätverk inom hbtq-Göteborg.

– Tillsammans täcker vi upp många delar av samhället – som forskarvärlden, skolan och vården. Eftersom vi på olika sätt jobbar med hbtq-frågor fångar vi upp medborgarnas erfarenheter, säger Tanya Charif, socionom och en av ledamöterna i hbtq-rådet.

Tanken är att rådet ska bidra till att det uppstår en kontinuerlig samverkan mellan hbtq-Göteborg och kommunstyrelsen, och varje år anordnas en öppen hearing.

Se till att besluten är inkluderande
– Rådet ska även fungera som remissinstans när kommunen fattar beslut i olika frågor. Dels genom att titta på hur beslutet påverkar hbtq-personer, men också om beslutet är tillåtande och inkluderande för alla göteborgare. På så sätt kan vi fungera som en kvalitetssäkring, säger Tanya Charif.

Det har gått två år sedan det allra första initiativet togs i ett så kallat Open Space. Där mötte politiker och tjänstemän hbtq-personer som hade tankar om hur Göteborg skulle kunna bli en öppnare stad.

– Något som hela tiden återkom var behovet av ett mer strukturerat nätverk. Så småningom förankrades idén att bilda ett råd, säger Tanya Charif.

Hbtq-mötesplatser behövs i förorten
För egen del är hon engagerad i frågor som rör unga hbtq-personer. Hon har bland annat varit mentor inom projektet Hbt och heder som vände sig till en särskilt utsatt grupp – unga hbtq-personer som lever bland hedersnormen.

I sitt nuvarande arbete i Angered träffar hon hbtq-ungdomar på G.I.A – Gays in Angered – som är en del av Göteborgs stads verksamhet GUTS, en mötesplats för tjejer och transpersoner.

– Hbtq-frågorna ska ingå som en naturlig del i stadens verksamheter, och det gäller särskilt i förorterna. Här i Angered finns inte så många hbtq-nätverk, därför är den här typen av mötesplatser viktiga, säger Tanya Charif.