Prevention och återhämtning i fokus. Den 14–15 maj är Göteborgs Stad värd för en stor konferens om narkotika med deltagare från hela världen. ”Många ledande forskare kommer hit och pratar om bland annat prevention, som alla är överens om är en grundpelare i arbetet mot narkotika”, säger Linda Nilsson, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

– Ett annat viktigt ämne på konferensen är recovery, eller återhämtning. Arbete, vettiga fritidsaktiviteter och socialt sammanhang är viktiga områden att jobba med där, fortsätter Linda Nilsson.

Deltagare från 50 länder
Bakom konferensen står tre organisationer – World federation against drugs, WFAD, European cities against drugs, ECAD, och det svenska nätverket Folkrörelse mot droger, FMD. Och så värdstaden Göteborgs Stad. Deltagarna kommer från alla världens kontinenter och cirka 50 olika länder är representerade.

– Att en så här stor konferens hålls här är jättebra för då kan fler från Göteborgs Stads förvaltningar, civilsamhället och sjukvården delta, säger Linda Nilsson.

Under de två konferensdagarna kommer deltagarna att dela med sig av kunskaper om bland annat hur man kan förebygga narkotikaanvändning, men också hur man effektivast hjälper människor att ta sig ur missbruk.

Musikprojektet spelar och sjunger
Representerar Göteborgs Stad gör bland annat Musikprojektet – en musikensemble med främst människor i olika former av utanförskap som hemlöshet och missbruk.

– De ska spela på konferensens middag, vilket är väldigt roligt. Musikprojektet drivs av social resursförvaltning tillsammans med Folkuniversitetet och stiftelsen Linnéahuset, säger Linda Nilsson.

Berättar om stadens drogvaneundersökningar
På konferensen kommer också personal från Kunskapskällar’n – social resursförvaltnings kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak – att berätta om stadens drogvaneundersökningar med skolelever.

– Vi kommer berätta hur vi bryter ner siffrorna från undersökningarna och med hjälp av detta stödjer stadens skolor att arbeta drogförebyggande. En annan väldigt intressant grej på konferensen är att den senaste versionen av WHO och FN:s gemensamma standarder för drogprevention kommer presenteras. Förhoppningsvis kommer det bidra till att sprida information om standarderna, säger Linda Nilsson.