Retoy är Barnkonventionen i praktiken. Alla barns rätt till lek, vila och fritid! Så lyder artikel 31 i FN:s barnkonvention, och därmed också honnörsorden för föreningen Retoy som just genom leken lär ut både barnens rättigheter och hållbar konsumtion. Tio gånger i halvåret arrangeras leksaksbytardagar och workshops för barn i Göteborg. Efter succépremiären i Biskopsgården är det nu dags för Stadsmuseet 22 och 23 november.

– Det var en väldigt lyckad premiär, med ett hundratal barn som kom för att byta leksaker med varandra och dessutom fick möjligheten att lära sig om barns rättigheter genom att leka och rita på olika teman, säger Tove Lund, planeringsledare på konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Evenemanget hon talar om är den leksaksbytardag som hölls i Sjumilahallen i Biskopsgården i slutet av oktober. Retoys koncept går ut på att under lekfulla former sprida kunskap om både hållbar konsumtion och om innehållet i FN:s barnkonvention.

– Många barn och föräldrar har tyvärr ganska lite kunskaper om barns rättigheter och vad de egentligen innebär. Hos Retoy får barnen lära sig om och praktisera sina rättigheter genom att göra sina röster hörda, och därmed tillämpas barnkonventionen i praktiken. Men det kräver en lite speciell och lekfull pedagogik eftersom barnen kan vara ganska små, från tre år och uppåt, säger Tove Lund.

Miljömässigt och socialt hållbart

Retoy grundades 2011 av sociala entreprenören Soledad Piñero Misa och har numera regelbunden verksamhet i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gislaved, Lerum, Bollnäs och Ovanåker. Sedan starten har 280 000 barn deltagit i aktiviteter, närmare 18 000 av dem har bytt över 46 000 leksaker, vilket motsvarar en besparing på cirka 138 ton växthusgasutsläpp, om leksakerna istället hade köpts nya.

– Föräldrar och barn är en viktig målgrupp där vi genom leksaksbyten med Retoy har möjlighet att inspirera till en hållbar konsumtion tidigt i livet. Att vi förändrar vårt sätt att konsumera är ju helt avgörande för barnens och allas vår framtid ur ett miljöperspektiv. Det finns även ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv eftersom det finns många barn i utsatta områden som inte har råd att köpa nya, dyra leksaker, men som enligt barnkonventionen ändå har rätt till lek för att kunna utvecklas, säger Tove Lund.

Samarbete med Unicef

Verksamheten baserar sig på ett samarbete mellan olika aktörer från näringslivet och offentliga sektorn, såsom Göteborgs Stad, och inte minst den ideella sektorn där Retoy har ett nära samarbete med Unicef. I Göteborg är det konsument- och medborgarservice, kretslopp- och vatten, miljöförvaltningen, Bostadsbolaget och de olika stadsdelarna som samarbetar för att turnera runt i staden med Retoy.

– Till en början kör vi tio bytesaktiviteter det kommande året, och nästa tillfälle blir lämpligt nog i samband med barnkonventionens 25-årsdag. Den sammanfaller dessutom med kampanjen ”Europa minskar avfallet”, som lyfter frågorna kring kretslopp, så det passar väldigt bra, säger Tove Lund.

Nästa Retoy arrangeras 22 och 23 november, kl 13 till 15, på Stadsmuseet i Göteborg. Aktiviteterna är kostnadsfria för alla barn och de får en ekologisk och Fairtrade-märkt Retoyväska att samla leksaker i inför kommande byten.