Samtal och berättelser på Världskulturmuseet. Den 29 november uppmärksammas den stundande Världsaidsdagen, eller World Aids Day, på Världskulturmuseet i Göteborg. Det erbjuds mat, musik och samtal. Deltar gör bland annat genusforskaren Desireé Ljungcrantz som skrivit avhandlingen Skrubbsår.

Desireé Ljungcrantz, doktor i genusvetenskap, har genom djupintervjuer med personer som har hiv och berättelser om hiv i populärkulturen studerat hiv ur ett socialt perspektiv. Avhandlingen Skrubbsår är en studie av föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige mellan 2005 och 2014.

På Världskulturmuseet den 29 november läser hon berättelser ur sin avhandling och samtalar med Hilding Sandgren, författare och pedagog på Positiva Gruppen Väst.

World Aids Day infaller den 1 december. Syftet är att uppmärksamma hiv och det stigma som fortfarande omger sjukdomen.