Brandvarnare räddar liv. Under jul- och nyårshelgerna inträffade det 14 bränder föranledda av levande ljus i Göteborg och dess kranskommuner. Det är dubbelt så många incidenter som föregående år. Ingen människa kom dock till skada i någon av bränderna.

Se Vårt Göteborgs spis- och köksbrandsbevakning 2011 här

Sedan flera år gör Räddningstjänsten i Göteborg särskilda satsningar inför jul- och nyårssäsongen – de veckor på året när det tänds flest ljus och olyckan lätt är framme.

Det enträgna informationsarbetet har gett tydliga resultat. Därför är det lite oroande att den goda trenden av färre bränder förorsakade av ljus, i år brutits.

Fler bränder i år
Förra året inträffade bara sju bränder till följd av levande ljus. I år är motsvarande siffra 14.

– Det är svårt att dra några slutsatser efter bara ett år, men vi får hoppas att det är en tillfällig uppgång. Och det är ju fortfarande färre bränder än det var för tio år sedan, säger olycksutredaren Tove Nyth på Räddningstjänsten.

Åtta av de 14 ljusbränderna uppstod i flerbostadshus, medan tre vardera drabbade småhus och vårdanläggningar.

– Vårdboenden är nästan alltid automatlarmade och bränder upptäcks därför ofta i god tid. I bostäder kan det emellanåt vara lite sämre med fungerande brandvarnare, säger Tove Nyth.

Viktigt med brandvarnare
Brandvarnare är fortfarande den bästa försäkringen mot en brand. En brandfilt och en sexkilos pulversläckare gör säkerheten ännu större.

Statistiken för så kallade spisbränder är jämförbar med förra året då elva tillbud noterades. I år har 12 bränder rapporterats. Vid ett tillfälle rökskadades två personer.