Stadsdelsnämnden Linnéstadens invånare ska på ett enkelt sätt få lämna idéer och förslag på verksamheten i stadsdelen. Det beslutade Linnéstadens stadsdelsnämnd på tisdagen. Dessa så kallade medborgarförslag kan till exempel gälla boende, trafikfrågor eller samhällsplanering.

Linnéstadsborna ska lämna skriftliga förslag med namn och adress men förslagen behöver inte följa någon mall. Den som vill ska kunna hämta ett speciellt kort att skriva på. Dessa kort ska finnas på biblioteket och ute i övriga verksamheter. Det ska även gå att lämna medborgarförslag via Linnéstadens webbplats på måndag i nästa vecka.

När ett medborgarförslag kommer in till förvaltningen anmäls det till stadsdelsnämnden. Nämnden tar ställning till om förslaget ska få bli ett uppdrag till förvaltningen. Berör förslaget sådant som ligger under någon annan nämnds ansvarsområde skickas det i stället vidare dit.

Oavsett vad som händer med förslaget kommer den som kommit med ett förslag att få skriftligt svar.