Lisbeth Nilsson har utsetts till direktör för stadsledningskontorets avdelning för välfärd och utbildning. Hon har varit tillförordnad på samma tjänst sedan förra våren.

Tidigare har Lisbeth Nilsson bland annat varit avdelningschef för individ- och familjeomsorg samt funktionshinder på stadsledningskontoret.