Visionen presenteras. En öppen, grönskande och lättillgänglig stad nära vattnet – lika levande på båda sidor älven, och med hållbarhet som ständig ledstjärna. Ungefär så ser visionen ut för Älvstaden när stadens politiker nu har att peka ut vägen för det Göteborg som ska möta en ny tid bortom 400-årsjubileet 2021.

Inga stenar har lämnats orörda. Det har lyfts, granskats och funderats. Utredningar och studier har avlöst varandra. Medborgardialoger har fångat upp göteborgarnas tankar, och utländska experter har under ambitiösa workshops bidragit med inpass från den internationella scenen.

Bo Aronsson, stadsutvecklare och projektledare på Älvstranden utveckling, kan på goda grunder anta att den vision som nu presenteras för Älvstadens framtid är väl förankrad.

– Hade det funnits några principiella invändningar i huvudbudskapet skulle styrgruppen redan gett sådana signaler. Nu handlar det mer om att granska enskilda formuleringar.

Många förslag löper parallellt med jubileumsidéerna
Det har bara gått några dagar sedan Göteborg & Co presenterade sina tankar inför jubileumsåret 2021. Och det är ingen tillfällighet att flera av trådarna i deras förslag löper parallellt med de som nu framträder i visionerna för Älvstaden.

– Vi har jobbat väldigt nära varandra. Stora delar av medborgardialogen gjorde vi till exempel tillsammans. Vi stärker varandra i tankarna kring vilken stad det är vi ska ha, säger Bo Aronsson.

Visionen tar fasta på fyra huvuddrag:
• Älvstaden ska öppna sig för världen. Vara dynamisk och inkluderande.
• Staden ska förenas över älven. Både fysiskt och socialt. Segregation och splittring motverkas.
• Göteborg ska vara en grönskande stad som låter vattnet – med mötesplatser och aktiviteter – bli en tillgång för alla.
• Älvstaden ska stärka stadskärnan. Den blandade staden ska ha flera knutpunkter som lätt nås via bra kommunikationer.

Bakom parollerna döljer sig också svåra utmaningar. Bo Aronsson har identifierat de tre som han upplever som de allra största:

Beslut i kommunfullmäktige i höst
– Att kunna erbjuda bostäder för allas behov. Det är en hög ambition och ett mål som är svårt att nå. Och att förändra det stora trafiklandskapet till en innerstadsmiljö. Dessutom att hantera hotet från höjda vattennivåer och klimatförändringar.

Beslut om visionerna och strategierna väntas tas vid kommunfullmäktiges möte den 6 september för att sedan ligga till grund för Älvstadens fortsatta utveckling.

– Förhoppningsvis skickar man ut en väldigt tydlig signal till nämnder och bolag att: nu jobbar vi i den här riktningen. Nu måste vi lägga de verktyg vi använde i förra veckan åt sidan, och istället titta efter vilka vi kommer att behöva framöver, säger Bo Aronsson.