Göteborg är med i "Tänk om", en nationell kampanj som startar på fredagen och som ska få tonårsföräldrar att förstå vilken betydelse de har för ungdomarnas alkoholvanor. Kommunen kommer bland annat att skicka ett brev till föräldrarna inför skolavslutningen i juni.

Valborgsmässoafton och skolavslutningen är två så kallade risktillfällen då många ungdomar provar alkohol för första gången. Det är därför ingen slump att den nya kampanjen drar igång nu.

– Vi har kontaktpersoner ute i stadsdelarna som kommer att jobba mycket inför skolavslutningen. Det kommer att ordnas väldigt många drogfria aktiviteter, och det kommer också att gå ut ett brev till föräldrarna om vad som är viktigt att tänka på, säger Ulla Kungur som är samordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Göteborgs Stad.

Föräldrar viktigare än de tror

En viktig del i kampanjen är den nya sajten www.tänkom.nu som föräldrar kan besöka för att få råd och information om hur de ska hantera alkoholfrågan gentemot sina tonåringar.

– Syftet med kampanjen är att göra föräldrarna medvetna om att de har en mycket större påverkansroll än de tror att de har. Om man sätter tydliga gränser så har det effekt. Vuxna kan sätta ner foten, säga att det faktiskt finns en 18-årsgräns och är man yngre så får man inte lov att dricka alkohol.

Glädjande trend

Att inte köpa ut till ungdomar och inte bjuda dem på alkohol hemma är två tydliga budskap i kampanjen. Ulla Kungur konstaterar att medvetenheten om hur viktigt det är att inte erbjuda ungdomarna alkohol faktiskt har ökat bland föräldrar de senaste åren.

– Och vi ser att bland de yngsta, niondeklassarna, har alkoholkonsumtionen gått ner. Trots att det görs mer reklam för alkohol och trots att det finns mer smuggelsprit.

Ring kompisens föräldrar

I Västra Götaland kombineras Tänk om-kampanjen inför skolavslutningen i juni med en kampanj som Göteborgs Stad varit med på även tidigare år och som handlar om att störa langningen. Bland annat bussar och spårvagnar kommer då att prydas av rosa affischer med uppmaningen att tipsa polisen ifall man ser någon som säljer alkohol till ungdomar.

Brevet som lagom till skolavslutningen går ut till föräldrar till barn i årskurs 6 till 9 och de första åren på gymnasiet handlar bland annat om att det är en fördel att ha kontakt med föräldrarna till barnens kompisar.

– Då kan man få bättre koll på var ungdomarna befinner sig någonstans, och man kan stärka varandra i att våga vara restriktiva. Så att man inte är ensam om att säga nej, säger Ulla Kungur.

Fotnot
Bakom ”Tänk om” står Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Rikspolisstyrelsen och länsstyrelsen.
”Störa langningen” görs i samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland och polisen.