Levande ljus och varma spisplattor som lämnades ensamma orsakade sammanlagt 17 bränder i Storgöteborg i december och fram till Trettonhelgen. Som tur var kom inga personer till fysisk skada, mycket tack vare fungerande brandvarnare och snabba ingripanden.

Julmånaden brukar innebära fler bränder orsakade av levande ljus än andra månader på året, och 2008 blev dessvärre inget undantag. I Storgöteborg inträffade nio bränder mellan 1 december och Trettonhelgen som alla på ett eller annat sätt vållades av kvarglömda levande ljus.

– Året dessförinnan hade vi elva liknande bränder. Det är alltså en liten men dock minskning, även om vi inte kan tala om en trend. Man jämfört med hur det var runt millennieskiftet, då vi som regel hade ett 30-tal bränder i december, är det en klar förbättring, säger Tove Nyth, olycksutredare på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Information har gett resultat

Orsaken till minskningen är sannolikt den stora informationssatsning som Räddningstjänsten har genomfört sedan dess, och den uppmärksamhet den här typen av bränder har fått i media.

Men trots det uppstod alltså totalt nio bränder, fyra av dem i lägenheter, en i en villa, två på hotell och två på vårdinrättningar.

Samtidigt startade åtta bränder i Storgöteborg under julperioden på grund av köksspisar som lämnades påslagna utan tillsyn. I snitt inträffar nio sådana bränder varje månad, ett snitt som faktiskt har ökat på senare år.

– Det är den vanligaste orsaken till bränder i hemmet. Antingen glömmer man kastruller på spisen och innehållet fattar eld, eller så lämnas en platta påslagen och värmen får till slut fett från fläkten att smälta och droppa ner på plattan och antändas. Sedan sprider sig elden upp i fläktkanalen, säger Tove Nyth.

Brandvarnare och pulversläckare

Inget av de 17 tillbuden ledde till personskador, i flera fall tack vare fungerande brandvarnare och snabba ingripanden av boende och personal där bränderna uppstod.

– Med en pulversläckare kan man själv ofta utföra en viktig, första släckinsats i väntan på brandkåren. Vi rekommenderar släckare med sex kilo pulver för normalhushåll. Det är också bra att installera en spisvakt som upptäcker brand- och rökutveckling och automatiskt stänger av strömförsörjningen till spisen, säger Tove Nyth.

Läs mer:
Vårt Göteborgs bevakning av ljus- och spisbränder i december

3B02_2.jpg

Totalt nio ljusbränder inträffade i Storgöteborg under december 2008. Det är en liten minskning jämfört med föregående år, vilket sannolikt beror på Räddningstjänstens stora informationssatsning inför julen. Foto: R äddningstjänsten