Satsning för trygghet och trivsel. Konst, ljus och ljud är nya inslag i tre av Göteborgs gångtunnlar. Projektet heter Ljuskonst och tanken är att satsa på platser som upplevs som otrevliga och otrygga. I januari invigs konstverken i olika tunnlar i Hjällbo, Tynnered och Masthugget.

− Det handlar om tre tunnlar i staden där många har haft klagomål och känt sig otrygga. Vi vill skapa en bättre känsla för platsen, säger Ljuskonsts projektledare Ingemar Johansson.

I Tynnered är det tunneln vid Briljantgatan som har fått ett nytt konstnärligt inslag. Konstnären heter Peter Ojstersek. Han har, liksom de två konstnärer som arbetat med de andra tunnlarna, jobbat tillsammans med ljusdesignern Kajsa Sperling på White arkitekter.
17CE_2.jpg
− Briljantgatan är en utsatt plats, där det eldas mopeder och annat negativt som platsen har förknippats med. Vi vill bryta det och har även involverat de boende i området. De har fått vara med i workshops och säga vad de gillar och inte, säger Ingemar Johansson.

Samarbete med elever
I Hjällbo är det Anna Persson som har haft uppdraget att ta sig an tunneln under väg 190.

− Hon har samarbetat med Hjällboskolans elever. Resultatet är en konstnärlig utsmyckning med olika figurer som har ljussatts, säger Ingemar Johansson.

Konst i fler tunnlar
Tunneln vid Fjällgatan i Masthugget skiljer sig något från de andra två. En konstnär som heter Mikael Bojen har skapat ett konstverk baserat på i första hand ljud.

− Det är lite ljus här också, men konceptet har varit att jobba med ljud och musik. I framtiden ska elever vid Oscar Fredriksskolan få komma med förslag till ljudkonst, säger Ingemar Johansson.

Bakom projektet Ljuskonst står Trygg, vacker stad. Projektet fortsätter under 2015.

619E.jpg

Konstnären Peter Ojstersek har utformat utsmyckningen av tunneln tillsammans med ljusdesignern Kajsa Sperling. Foto: Peter Svenson