Näst bäst i Sverige. Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad satsar på jämställdhet och har nu utsetts till en av Sveriges mest jämställda arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet. “Det är oerhört glädjande och ett kvitto på att vi är på god väg”, säger Marie Bake, lokalförvaltningens HR- och kommunikationschef.

Bygg- och fastighetsbranschen är traditionellt sett en manlig bransch. Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad satsar för att ligga i framkant när det gäller jämställdhet. På projektavdelningen som planerar och beställer byggprojekt är 45 procent av medarbetarna kvinnor. Sett till hela lokalförvaltningens verksamhet är 39 procent kvinnor.

Visar andra

Lokalförvaltningen har nu utsetts till den näst mest jämställda arbetsgivaren i Sverige, bäst är Sveriges Radio. Index för jämställdhet baseras bland annat på lika arbetsvillkor för män och kvinnor, lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

– Vi har redan uppnått bra resultat i de medvetna satsningar vi gjort och gör för att öka jämställdheten på lokalförvaltningen, och även visa andra hur det borde vara, säger Marie Bake.

Ställer krav på jämställdhet

Framöver kommer lokalförvaltningen att börja ställa krav på jämställdhet vid upphandling av entreprenörer. Precis som när det gäller miljö, kompetens och pris.

– Vi har samlat vår kompetens inom förvaltningen och inspirerats av andra organisationer i offentlig sektor som gjort samma resa, och kommer att lansera jämställd upphandling under våren, berättar Lina Cavallin, chef på projektavdelningen.

Den 5 maj delas utmärkelsen ut i samband med Stora nyckeltalsdagen.