Brett samarbete kring framtidshubbar. Göteborg ska få sex stycken så kallade framtidshubbar. Det är lokala platser dit alla kan vända sig för att få råd och stöd kring arbete, studier och eget företagande. Bakom satsningen finns ett brett samarbete mellan olika samhällsaktörer i Göteborg.

Tillsammans med Göteborgs Stadsmission, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg startar Framtidenkoncernen, som ansvarar för stadens allmännytta, framtidshubbar i utsatta områden. Dit kan de komma som behöver råd och stöd för att skapa sig en egen försörjning.

”Vi vill öka graden av egen försörjning”

Den första framtidshubben öppnade i december och det ska bli sammanlagt sex stycken i Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/Frölunda torg.

– Vi vill öka graden av egen försörjning och ta vara på all den kompetens som finns hos människor i våra utvecklingsområden. Det är viktigt för individen att kunna försörja sig själv och deras kompetens utgör ett behövligt tillskott till arbetsmarknaden i Göteborg, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.

Alla är välkomna till framtidshubbarna. Det finns inget krav att vara inskriven på Arbetsförmedlingen eller att ha försörjningsstöd för att få hjälp.

Hubbarna ska fungera som skyltfönster där de olika samhällsaktörerna kan presentera sina tjänster och vilka möjligheter som finns, från vuxenutbildningar till företagscoaching.

Behovsanpassad verksamhet

Sofia Nilsson Davies är arbetsmarknadsstrateg på Arbvux, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning inom Göteborgs stad och menar att det är information som inte alltid når dem som behöver den.

– Vårt mål är att göteborgarna ska kunna ta del av alla de möjligheter som faktiskt finns, att stöd och information om det vi har att erbjuda gemensamt och genom Arbvux blir mer tillgängligt för alla, säger hon.

”Vi kommer gemensamt att pröva oss fram”

Även företag kan använda sig av hubbarna för att hitta arbetskraft och skapa kompetensförsörjning.

Hubbarnas verksamhet är behovsstyrd och kommer att anpassas efter önskemålen i området.

– Det kan till exempel bli pop-up aktiviteter, informationskvällar och mötestillfällen. Än så länge är satsningen i sin linda och vi kommer gemensamt att pröva oss fram och växla upp successivt, säger Sofia Nilsson Davies.