1550 får chansen. Jesper Bengtsson på Hulebäcksgymnasiet var en av många som drog en vinstlott i fredagens stora sommarjobbslotteri. "Kulturhuset Kåken? Perfekt för mig som går på estet-musikprogrammet och spelar gitarr", sa Jesper när tilldelningen blev klar på fredagsmorgonen.Totalt sökte 2886 gymnasieungdomar till de 1550 kommunala feriejobben.

Det var en dragning med ovanligt många vinnare som förrättades på fredagsförmiddagen när Göteborgs Stads arbetsmarknadskontor, med teknikens hjälp, lottade fram årets sommarjobbare.

Började för 14 år sedan
2886 gymnasieungdomar hade anmält sitt intresse för ett feriejobb i stadens regi. På fredagen blev cirka 1500 namn klara, och under de närmaste dagarna kommer listan att komplettas ytterligare tills de totalt 1550 platserna är tillsatta.

– Det är 14 år sedan vi började med den här verksamheten, och på senare år har platserna blivit allt fler, säger Lisbeth Ringdahl som är chef på stadsledningskontorets arbetsmarknadsenhet.

Av de 1550 platserna går 270 till studerande på vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Sökande från de utbildningarna garanteras kommunalt sommarjobb.

– De är väldigt intressanta för oss som arbetsgivare eftersom de får en utbildning till jobb som är bristyrken i kommunen, säger Lisbeth Ringdahl.

Tjänar pengar och får insyn i arbetslivet
Från Göteborgs Stad finns det också en uttalad vilja att fördela platserna så att killar får prova kvinnodominerade arbetsplatser, och tjejer får jobba där män annars är i flertal.

Samtidigt som ungdomarna får en vettig sommarsyssla, med möjlighet att tjäna pengar och en insyn i arbetslivet, är det för staden ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och att visa upp sig som en tänkbar framtida arbetsgivare.

I år satsar staden totalt 24,1 miljoner kronor på feriejobben. Drygt en fjärdedel går till stadsdelarnas 1200 sommarjobb för niondeklassare.

Mer information i brevlådan
Redan idag finns det möjlighet att kolla listan över de gymnasister som erbjuds sommarjobb – se länk nedan – men inom två veckor kommer de som haft tur i lottningen också att få ett brev hem med närmare information.

Lönen för elever i årskurs 1 är 65,50 kr i timmen, medan de ett år äldre sommarjobbarna får 81 kronor i timmen.

Förutom de 1550 sommarjobben som är öronmärkta för stadens gymnasieungdomar kommer också 1200 niondeklassare att anställas för några veckors feriejobb. När det gäller de jobben ansvarar varje stadsdel för tillsättningen av sina platser. Den som går i nionde klass tjänar i sommar 54,50 i timmen.

Pilotprojekt ger helgjobb
Vid sidan av de numera traditionella feriejobben är ett pilotprojekt med praktikplatser för gymnasieungdomar på gång att sjösättas i Norra Hisingen.

Under våren kommer 20 ungdomar att få möjlighet att jobba under lördagar och söndagar.

– Det kommer att handla om jobb inom vård-omsorg och inom fritidssektorn, säger Lisbeth Ringdahl och fortsätter:

– Faller det här väl ut vill fortsätta även i andra stadsdelar till hösten, så att totalt cirka 200 ungdomar kan få möjlighet att helgjobba varje termin.