Den skjutne mannen arbetade på skolan. Lövgärdesskolan och fritidsgården håller öppet för allmänheten hela kvällen med anledning av dödsskjutningen på torsdagsmorgonen. Den avlidne mannen arbetade på Lövgärdesskolan.

Samtliga elever fick under förmiddagen information om vad som hänt och de elever som behövt samtalsstöd har erbjudits det. Personal från Angereds stadsdelsförvaltning kommer att finnas på plats på Lövgärdesskolan och fritidsgården hela kvällen.

– Det som inträffat är oerhört tragiskt. Våra tankar går först och främst till offrets familj. Eftersom det har drabbat en medarbetare, så berörs ju även kollegor. Vi erbjuder stöd till dem som behöver det, säger Rickard Ernebäck, tillförordnad stadsdelsdirektör.

Lövgärdesskolan är öppen som vanligt imorgon fredag.