Få berusade ungdomar. Lugnt och nyktert. Så avlöpte årets Kulturkalas på ungdomsfronten. Kommunens fältarbetare behövde bara ta hand om tre berusade ungdomar på hela veckan. En orsak är nog att polisen tog alkoholen från 144 personer, de flesta ungdomar.

– Vårt intryck är att det var lugnt och bra, så som vi vill ha det, säger Johan Sörmark, fältarbetare i City.

Han påpekar att fler vuxna rör sig ute på stan under Kulturkalaset nu än då det hette Göteborgskalaset.

Följer med ”sina” ungdomsgrupper
– Kulturkalaset har en vuxnare prägel än Göteborgskalaset. Och fler vuxna har en lugnande effekt på de yngre och ger en känsla av trygghet, det är vår erfarenhet, säger Johan Sörmark, som sammanställt en rapport om kalasveckan tillsammans med kollegan Karolina Hoffrén.

Totalt fanns mellan 11 och 17 fältarbetare i tjänst på kvällarna, från Göteborgs olika stadsdelar och från kranskommunerna.

– Såna här kvällar följer många fältarbetare med ”sina” ungdomsgrupper in till kalaset, från respektive stadsdel eller förort, förklarar Johan Sörmark.

I Elyseum på Västgötagatan fanns två personer från social resursförvaltning som skötte samordningen. Dessutom fanns frivilliga nattvandrare och Stadsmissionens ungdomsbuss ute på stan.

Färre unga än Göteborg & Co hade hoppats
Även kommunens tillnyktringsenhet (TNE) som finns i Tillfället på Waterloogatan hade ett lugnt kulturkalas. Tre killar och fyra tjejer fick föras dit i år, mot fyra killar och elva tjejer förra året.

Polisen är också av uppfattningen att det var ett städat kalas, även om man fick köra hem fem berusade ungdomar och hade ett misshandelsfall med en ungdom inblandad.

Statistiken är inte klar ännu, så det är oklart hur många som besökte årets kulturkalas. Men det kom inte så många ungdomar som arrangerande Göteborg & Co hoppats. En nyordning i år var att det inte hölls något ungdomsdisco i Lisebergshallen. I stället hade man satsat på ungdomsarrangemang på Kanaltorget, med konserter, dans och dj-uppträdanden.

Hiphop-arrangemangen Mohammed Ali på tisdag kväll och Urban Night på fredagen lockade många ungdomar, men sett till hela veckan kom det färre ungdomar än Göteborg & Co hoppats.

Kanaltorget kan behöva marknadsföras mer
En bidragande orsak var säkert att Kulturkalaset hölls en vecka senare än förra året, vilket innebar att skolorna hade börjat.

– Kanske är Kanaltorget en okänd plats för många göteborgare, inte minst ungdomar. Och kanske behöver man marknadsföra sig mer i de kanaler där unga hämtar sin information, säger Johan Sörmark och avslutar:

– Vad som behövs för att fler ungdomar ska komma är en tänkvärd fråga inför nästa års Kulturkalas.