Stora framgångar med jobbsatsning. På knappt tre år har antalet ungdomar och barnfamiljer i Angered som har haft försörjningsstöd i mer än tio månader minskat kraftigt. ”Ett fantastiskt resultat som gynnar många i stadsdelen”, säger områdeschef Christina Karlsson.

Angeredsmodellen ”Jobb först” är en satsning för att minska antalet personer med försörjningsstöd. Barnfamiljer och ungdomar har varit särskilt prioriterade. Satsningen bygger på ett helt nytt arbetssätt där fokus ligger på att hjälpa personer som är beroende av försörjningsstöd till studier eller arbete.

– Vår utgångspunkt är att alla som kan jobba också vill jobba, bara de får rätt sorts stöd. Alla deltagare får en jobbcoach som hjälper till med kartläggning av tidigare erfarenheter, personlig vägledning och motivationsarbete, hjälp med ansökningshandlingar och intervjuträning, säger Christina Karlsson, områdeschef arbetsmarknad och sysselsättning i Angered.

– Det är också viktigt att hitta vad varje individ är intresserad av att arbeta med och att förmedla hopp: det går att få jobb, fortsätter hon.

”Bättre framtidsutsikter för barnen”
På knappt tre år har antalet barnfamiljer i Angered med försörjningsstöd i mer än tio månader minskat med 42 procent. Motsvarande siffra för ungdomar i stadsdelen är 60 procent.

Nu ingår Angeredsmodellen ”Jobb först” i Spridningslabbet, ett projekt där syftet är att utveckla sätt att sprida innovationer mellan kommuner, myndigheter eller enheter inom den offentliga sektorn.

De som deltar i projektet för att lära av Angered är stadsdelarna Västra Hisingen och Majorna/Linné och även socialtjänsten i Laholms kommun. Sveriges kommuner och landsting deltar också i projektet som finansieras av Vinnova.

– Genom att ge föräldrarna möjlighet att försörja sig själva skapar vi större trygghet i familjen och bättre framtidsutsikter för barnen, samtidigt som livsvillkoren för barn i Göteborg utjämnas, Christina Karlsson.