Solceller på drygt 50 fastigheter. Satsningen på solel har slagit väl ut inom kommunala bostadskoncernen Förvaltnings AB Framtiden. Solceller har blivit både billigare och bättre de senaste åren. När 2022 är slut har drygt 50 fastigheter solceller på taken.

Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef för ekologisk hållbarhet på Framtidenkoncernen.

– Vi hade bara enstaka anläggningar före 2018, med undantag från pionjären Gårdstensbostäder, så det har verkligen ökat, säger Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef för ekologisk hållbarhet.

Framtidenkoncernen satsar på solel sedan 2018 efter ett politiskt beslut och nuvarande plan är inne på femte och sista året. 140 miljoner kronor finns öronmärkta till satsningen. Målet är att 60 procent ska användas i befintligt bestånd och 40 procent i nyproduktion.

– I det befintliga beståndet har det gått enligt plan och där ser vi att vi också har stor potential kvar. Det har gått trögare i nyproduktionen. Det finns för få tak i bra sollägen och vi bygger mycket på höjden, så taken är för små. När vi tar fram den nya planen för 2023 och framåt ska vi se om vi kan utnyttja potentialen ännu mer i det befintliga beståndet.

Lönsamheten har ökat

Det har under de senaste åren blivit billigare att köpa solceller och varje installerad kvadratmeter ger också mer solel.

– Vi kan se att lönsamheten ökat under de fem år vi haft satsningen på solel. Vi får ut mer el för varje krona ju längre in i programplanen vi kommer. Vi ser också att lönsamheten ökar kraftigt när man har stora anläggningar, många saker måste på plats oavsett om man installerar en liten eller stor anläggning.

Nya möjligheter

Vid årsskiftet kom en regelförändring som innebär att det nu är tillåtet att lägga ner ledningar för att flytta el mellan byggnader på samma tomt eller till angränsande fastigheter. Det öppnar upp nya möjligheter för Framtidenkoncernen

– Vi har många stora kvarter där det finns en stor fördel att kunna flytta över el och det gör också att vi kan utnyttja takens potential på ett sätt som är mer lönsamt.

Ny teknik och lösningar

När 2022 är slut kommer drygt 50 fastigheter inom Framtidenkoncernen att ha solceller. De flesta sitter på taken, men på Friskväderstorget i Biskopsgården finns även solceller på en fasad som konstnärlig utsmyckning.

– Det är spännande att det kommer många olika tekniker och lösningar. En del tak klarar inte tyngden som klassiska solceller innebär. Nya varianter innebär att vi kan gå tillbaka till en dessa fastigheter och titta på lösningar som är möjliga.

Göteborg i topp

Göteborg som geografiskt område ligger i topp när det gäller solel enligt Energimyndighetens statistik. Förutom Framtidenkoncernen och Lokalförvaltningens satsning på solel så har Göteborg energi stora markanläggningar. Bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och privatpersoner sätter också upp solceller.

– Det är roligt att se att Göteborg verkligen ligger i framkant. Vi bidrar från det kommunala, men det gör även andra och det spelar roll att man gör så här stora satsningar. Det gör att aktörer etablerar sig i området, man ser solceller på fler ställen och det inspirerar fler, säger Nina Jacobsson Stålheim.

Hedersomnämnande till solcellsfasad

Solcellsfasaden i Biskopsgården fick ett hedersomnämnande i kategorin Årets anläggning när branschorganisationen Svensk solenergi delade ut Solenergipriset 2022 den 17 februari.

– Vi är oerhört glada och stolta över att vår solcellsfasad på Friskväderstorget uppmärksammas bland så många bra nominerade anläggningar. Vi är särskilt stolta över att vi med vår anläggning visar att man kan kombinera teknik- och miljösatsningar med vårt sociala ansvar som allmännyttigt bostadsbolag, säger Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget.

Solcellspanelerna i Biskopsgården är bland de första i sitt slag i Sverige. 23 solcellsanläggningar var nominerade i kategorin Årets anläggning.