Fler än hundra kvinnor har fått hjälp. Att ge hemlösa kvinnor samma tillgång till vård för sexuell hälsa som alla andra kvinnor har rätt till och behov av. Så löd ambitionen för det projekt som Kvinnovårdkedjan startade för två år sedan, och när det nu har löpt ut kan man konstatera att det lyckades ganska så bra. Så bra att det fortsätter i ytterligare ett år.

– Vi är jättenöjda. Över hundra hemlösa kvinnor har fått individuella rådgivningar med en barnmorska och 48 undersökningar har genomförts, och det är väldigt bra, med tanke på vilken tuff uppgift det varit att nå den här svårfångade målgruppen, säger initiativtagaren och projektledaren Frida Larsson.

Just med tanke på förutsättningarna sattes det aldrig upp några konkreta, kvantitativa mål innan projektet drog igång, bara att man ville att ”fler” hemlösa kvinnor än tidigare skulle nås av vården kring den sexuella hälsan.

– Vi såg att behovet av bättre vård var väldigt stort, men med tanke på att många av kvinnorna i målgruppen har erfarenheter av olika former av sexuella övergrepp men inte gärna söker hjälp självmant eller lägger sig i en gynstol, så var vi osäkra på hur vi skulle lyckas nå dem, säger Frida Larsson.

Billig insats ger stor effekt
Med hjälp av ett bidrag på 350 000 kronor från Brottsoffermyndigheten drogs det tvååriga projektet igång, genom att en barnmorska anställdes sju timmar i veckan för att framförallt bedriva uppsökande verksamhet på Kvinnovårdkedjans boenden och öppna verksamheter.

Kvinnovårdkedjan vänder sig till kvinnor med missbruk eller psykisk och psykosocial problematik och erbjuder olika grad av stöd, behandling, omvårdnad och sysselsättning, till exempel på boendena Alma och Ella och den öppna verksamheten Huldas Hus.

– Nu valde vi att arbeta efter ett helt nytt upplägg och det har visat sig vara en väldigt billig insats med stor effekt för de utsatta kvinnorna, säger Frida Larsson, som till och med har betalat tillbaka drygt 140 000 kronor av projektpengarna till Brottsoffermyndigheten, eftersom de inte kom till användning.

Fortbildning för personalen
– Men nu har vi beviljats nya pengar från Hälsomyndigheten för att fortsätta med att utveckla det här arbetssättet i ytterligare ett år. Då siktar vi på att i större utsträckning än tidigare kunna bistå med till exempel preventivmedel och liknande, säger Frida Larsson, som hoppas att arbetssättet så småningom ska övergå i en permanent verksamhet.

I utvärderingen av projektet framkom väldigt positiv respons, inte bara från kvinnorna utan också från personalen på Kvinnovårdkedjan, som har haft stor nytta av att kunna konsultera barnmorskan vid behov.

– Initiativet till projektet kommer ju från personalen, som känt att de inte haft tillräckliga verktyg för att arbeta med de här frågorna. De ville ha en insats som riktade sig både direkt till de kvinnor som de möter och till dem själva, för att höja deras kompetens, säger Frida Larsson.

Vetskapen ger trygghet
Utvärderingen visade också att 95 procent av de tillfrågade kvinnorna hade hört talas om barnmorskan och att hon fanns till deras förfogande, och många upplevde det som en ökad trygghet.

– Jag träffade en kvinna som sa att hon tack vare det här projektet hade träffat en barnmorska för första gången sedan hon fick barn för över 20 år sedan. Vårt syfte har ju inte varit att utmåla den här gruppen som ännu svagare än vad de är, men för många av dem är livet så kaotiskt och de lever med en så situationsspecifik utsatthet att de behöver en extra insats för att ta del av den vård som alla andra kvinnor får, säger Frida Larsson.