Utanförskap minskar efter arbete i Europa. Färre deltagare än beräknat, men 12 av 15 unga deltagare hittills har gått från utanförskap till jobb eller studier efter avslutad volontärtjänst utomlands. Det är resultatet när EU-projektet Iter summeras ett halvår innan det var tänkt att ta slut. Men nu tar Göteborgs Stad över finansieringen för att fortsätta det framgångsrika arbetet i minst ett år.

– Ungdomarna hamnar i ett nytt sammanhang, träffar nya människor, måste lära sig planera, ta ansvar och skaffa rutiner. Att sedan sätta sig på ett plan och flyga till ett annat land och jobba ideellt i två månader, det är klart att det ger en stor kick efter att ha klarat de utmaningarna, säger Anna Byström, projektledare för Iter.

Det till stora delar EU-finansierade projektet har riktat sig mot ungdomar mellan 18 och 24 år som varken arbetat, studerat eller haft någon känd sysselsättning, utan försörjt sig via försörjningsstöd, aktivitetsstöd, sjukpenning eller a-kassa. Den höga ungdomsarbetslösheten har i flera fall satt ner motivationen att fortsätta söka jobb, medan vissa av deltagarna har haft en relativt tung problematik bakom sig, som familjerelaterade problem, droger och kriminalitet.

Svårare att rekrytera än beräknat
– Från början siktade vi på att ha 30 till 40 deltagare fram till sista december i år, men rekryteringen har varit betydligt svårare än vi förutsåg. Det har krävts mycket engagemang av ungdomarna och deras anhöriga för att få delta, och alla har inte orkat fullfölja det arbetet. Men efter hand har vi lyckats allt bättre och vårt samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen i rekryteringsarbetet har också utvecklats positivt, säger Anna Byström.

När projektet nu närmar sig slutet har totalt 18 ungdomar gått igenom den förberedande fasen eller till och med genomfört volontärsresan utomlands, och ytterligare sju ungdomar står på tur.

Bygger sin självständighet
– Ungdomarna har varit mellan en och två månader i Frankrike, England eller Estland och arbetat med alltifrån husrenoveringar och trädgårdsarbete till olika ekologiska projekt. Volontärarbetet är ju själva kärnan i projektet, men det stora arbetet ligger innan och efter själva resan, när ungdomarna tillsammans med familjen och olika myndigheter förbereder sig och bygger upp sin självständighet, säger Anna Byström.

Resultatet hittills har varit att sex månader efter deltagandet har 80 procent av ungdomarna gått vidare till jobb eller studier. Ett så pass anmärkningsvärt resultat att social resursnämnd i Göteborg nu beslutat sig för att ta över det ekonomiska ansvaret, när det hittills EU-finansierade projektet tar slut efter två år.

Själva volontärvistelsen kommer fortfarande att finansieras med EU-medel, medan personalens löner tas över av kommunen. I den utvärdering som gjorts påpekas att en enda person i utanförskap årligen kostar samhället cirka 665.000 kronor. ”En inte alltför vågad bedömning är därför att projektet betalat sig nästan tre gånger om”, skriver den utomstående utvärderaren i sin delrapport.