Krister Asplund och Madlén Persson får Lejonpriset 2021 för sitt arbete med brandskydd.

Belönas för sitt arbete med brandskydd. Madlén Persson och Krister Asplund får Lejonpriset 2021. De arbetar som säkerhetssamordnare respektive elinstallatör/säkerhetshandläggare på Familjebostäder i Göteborg AB.

Priset delas årligen ut av Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon för gott skadeförebyggande arbete inom staden. Annika Forsgren, vd för Göta Lejon, delade ut priset vid en konferens den 6 maj.

– De är ett väldigt gott exempel på vad man kan åstadkomma med ett genomtänkt brandskyddsarbete och engagemang, säger Annika Forsgren.

Ökar kunskapen om brandrisker

I Göta Lejons motivering till årets pristagare står bland annat att de ”på ett strukturerat och engagerande sätt tagit sig an arbetet med att riskklassificera Familjebostäders fastigheter. De har också utvecklat verktyget för att passa verksamheten”.

Madlén Persson och Krister Asplund har träffat och fört samtal med cirka 70 medarbetare. På det sättet har de bidragit till att öka kunskapen om brandrelaterade risker. Arbetet är extra värdefullt eftersom Familjebostäder har Sveriges största bestånd av fastigheter i trä.

Priset består bland annat av en tavla av konstnären Kerstin Holmstedt.