Tillträder efter årsskiftet. Fastighetsnämnden utsåg på måndagen Magnus Sigfusson, för närvarande ställföreträdande stadsbyggnadsdirektör, till ny fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Magnus Sigfusson är arkitekt och har arbetat på stadsbyggnadskontoret sedan 1999 med bygglovs- och planärenden.

– Göteborg har aldrig stått inför så stora utmaningar när det gäller stadsutveckling som staden står inför idag. Vi har tydliga uppdrag från politiken, Göteborg ska vara en hållbar stad, säger Magnus Sigfusson, som är ställföreträdande stadsbyggnadsdirektör.

– Ska Göteborg fortsätta vara en attraktiv och hållbar stad måste vi kraftsamla stadens resurser. Tillsammans med näringslivet, medborgare och övriga intressenter bygger vi framtidens Göteborg. Ingen kan bygga en stad ensam men tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska resultat, fortsätter han.

Magnus Sigfusson tillträder så snart som möjligt efter årsskiftet.