Fritidsgård, kollo, trampolin och mycket mer. En fritidsgårdssatsning vid Mariaplan, en trampolin till branddrabbade Slottsskogsvallen och ett musikkollo för ungdomar – det är några av de åtta förslag som får dela på Majorna-Linnés medborgarbudget på 450 000 kronor.

Under två veckor i slutet av sommaren kunde invånare i Majorna-Linné lämna in förslag på hur de ville att de 450 000 kronor som avsatts inom stadsdelens medborgarbudget skulle användas. Den 14–24 oktober kunde man sedan rösta på ett urval av de förslag som lämnades in, och nu är det klart vilka åtta förslag som blir verklighet.

Det förslag som får mest pengar – och flest röster – är en satsning på fritidsgårdsverksamhet på Mariaträffen vid Mariaplan, som januari–maj 2020 i och med detta kommer att ha öppet för ungdomar en vardag i veckan.

37 förslag kom in
Några andra satsningar som görs genom medborgarbudgeten är ett musikkollo för ungdomar mellan 11 och 16 år som vill spela i band, och en ny trampolin till Slottsskogssvallen.

Temat för årets medborgarbudget var ”tillit och gemenskap”. Totalt lämnades 37 förslag in, varav 15 bedömdes som genomförbara och gick vidare till röstning. En nyhet för i år var att medborgarna inte bara kunde lämna förslag utan också vara med och rösta, och

635 personer deltog i röstningen.