Alla medarbetare har utbildats. Majorna-Linné har inför 2015 reviderat sin tioåriga handlingsplan mot cannabis. I den nya versionen förtydligas att satsningen även omfattar spice - den starkt beroendeframkallande drogen som nu också fått fäste i Göteborg.

Flera olika rapporter bidrog till att Majorna-Linné för ett par år sedan bestämde sig för en långsiktig satsning mot cannabisbruket i stadsdelen.

En drogvaneundersökning genomförd 2010 visade att 18 procent av eleverna i nionde klass, och var tredje elev i gymnasiets andra årskurs, någon gång provat att röka cannabis. Siffrorna var högre än i någon annan stadsdel.

I en annan undersökning ”Hälsa på lika villkor” framkom att många föräldrar i Majorna-Linné själva provat någon form av drog i sin ungdom.

Var tvungna att agera
– När var tredje gymnasieelev testat cannabis är det alarmerande. Mot bakgrund av statistiken kände vi att vi var tvungna att göra något, säger Elsie Johansson som är områdeschef för individ- och familjeomsorg i Majorna-Linné.

Den tioåriga planen sjösattes hösten 2013 och ledde under 2014 bland annat till att all personal fick information om cannabisbruket och situationen i stadsdelen.

– Vi ville börja med oss själva så att vi har en gemensam grund att stå på, säger Elsie Johansson.

Vidare fick alla föräldrar med barn i åldern 12-17 år information hemskickad, medan sjätteklassarnas föräldrar erbjöds information på föräldramöten.

Dessutom har samarbetet med stadsdelens krogar utvecklats så att ytterligare tio restauranger fått utbildning och skrivit avtal med nätverket ”Krogar mot knark”.

Förtydligande strategi om spice
– Under 2015 kommer vi att i större utsträckning utveckla samarbetet med föreningar, företag och polisen, säger Elsie Johansson.

I tioårsplanens strategi för 2015 har man också valt att förtydliga att satsningen även omfattar den relativt nya drogen spice – ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som är starkt beroendeframkallande.

– Det är nog ett par år sedan jag hörde talas om drogen första gången, men nu är spice så utbrett att vi velat göra en tydligare betoning.

Varför är cannabisbruket så högt just i Majorna-Linné?
– Tillgängligheten – i en innerstadsmiljö finns det mycket droger. Dessutom är priset på cannabis lågt. Kanske har vi också ett mer drogliberalt klimat, säger Elsie Johansson som mellan 2010 och 2013 trots allt kunde notera en liten minskning i cannabisbruket bland stadsdelens niondeklassare.

Nästa år genomförs en ny övergripande drogvaneundersökning.