Göteborgs Stad efterlyser fler familjehem. Har du och din familj funderat på att bli familjehem men är osäkra om det är ett uppdrag för er? Den 21 januari och 5 februari håller Familjehem Göteborgs Stad informationsmöten om vad det innebär, vad som krävs och det stöd du får.

Just nu är behovet av familjehem samt kontakt-och stödfamiljer stort i Göteborg. Cirka 90 barn och ungdomar väntar på att få komma till en trygg familj och mer än 50 barn behöver extra stöd i vardagen.

– Situationen är ständigt akut. Vi skulle behöva närmare 300 familjer för att på bästa sätt kunna matcha varje barn med rätt familj, säger Karin Stark på Familjehem Göteborgs Stad.

Anledningen till att barn och unga inte kan bo kvar hemma är flera. En vanlig orsak är att föräldrarna lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblem. Ett familjehem behöver därför ha känslomässiga resurser och förståelse för barnet som kan ha befunnit sig i traumatiska situationer. Det krävs även att familjen kan erbjuda barnet ett eget rum.

Inte bara kärnfamiljer
– Utöver det finns inga speciella krav för att bli familjehem, kontakt- eller stödfamilj. Du behöver till exempel inte ha en traditionell kärnfamilj utan kan vara ensamstående, leva i ett samkönat förhållande, vara barnlös eller leva i storfamilj. Först och främst handlar det om att kunna ge barnet trygghet och stabilitet.

Familjehem Göteborgs Stad har idag över 750 familjehem samt 250 kontakt- och stödfamiljer. Men det behövs som sagt fler. Svårigheten i att rekrytera nya familjehem beror delvis på att många känner på oro inför uppdraget.

– Många är rädda att det är ett för stort åtagande och vet kanske inte om att man som familjehem eller kontakt- och stödfamilj får utbildning och kontinuerligt stöd i olika former, säger Karin Stark.

Om man är man intresserad men ändå känner en viss tveksamhet inför uppdraget rekommenderar hon att man börjar med att vara kontaktfamilj. Då tar du emot ett barn eller en ungdom ungefär var tredje helg och en vecka på sommaren.

Givande ansvar
Karin Stark berättar att många av de familjehem hon mött beskriver erfarenheten som ovärderlig:

– Det här är barn med ett stort bagage. Att kunna ge dem trygghet och få se dem växa ger en stor glädje.