Cirkulär solitär, Kubik i skal och Låda på magen är några av namnförslagen på bidragen till arkitekttävlingen om hur den nya korvkiosken på Avenyn ska se ut. ”Att äta korv är en ganska vardaglig handling så det får ju vara en byggnad som inte gör för mycket väsen av sig. Vi vill hitta den nivå som är ”lagom”, inte för mycket och inte för tråkigt, säger Rune Elofsson på stadsbyggnadskontoret.

Pressbyrån och anrika Jonsborgs korvkiosk ska få större lokaler och platsen vid korsningen Engelbrektsgatan/ Avenyn en ansiktslyftning.

Några teman går igen

I maj gav därför byggnadsnämnden stadsbyggnads- kontoret i uppdrag att utlysa arkitekttävlingen som var öppen för studenter på Chalmers och HDK. Sammanlagt 44 förslag kom in.

– Vi var väl kanske lite överraskade över det stora antalet förslag. Vid en första anblick finns det många olika varianter bland förslagen men när man tittar närmare så är det några teman som kommer igen, både vad gäller platsen och själva byggnaden, säger Rune Elofsson.

Vinnare presenteras i september

Juryn ska nu ta ställning till de inlämnade förslagen. Resultatet blir offentligt den 23 september.

– Det vill till att vaska fram det förslag som mest möter en ambition av ”vardaglig värdighet”, säger Rune Elofsson.

Fotnot:
I juryn ingår professorn och inredningsarkitekten Olle Anderson, Per Forsberg och Susanna Haby från byggnadsnämnden, Ulla Antonsson och Lotta Särnbratt från Chalmers, Ulf Sjöstrand vid HDK samt Rune Elofsson från stadsbyggnadskontoret.