Boendeportalen, Göteborgs Stads webbportal för sociala boendelösningar, väcker stort intresse i andra kommuner. Från årsskiftet tar WM-Data över drift och utveckling av kommunens databaser och då kan Boendeportalen börja säljas till andra. Stockholm, Malmö, Uppsala, Huddinge och Karlstad är intresserade.

– Men framför allt tycker jag att vi ska marknadsföra Boendeportalens verktyg och arbetssätt inom kommunen, för den kan användas i många andra verksamheter, till exempel äldreomsorgen, säger Birgitta Branegård, planeringsledare på fastighetskontoret.

Minskad stress för socialsekreterare

– På alla områden där man har behov av att sammanställa och dela information via webben – för tjänstemän, politiker, planerare och journalister – kan det här arbetssättet ge stora vinster, det är jag övertygad om.

Sedan Boendeportalen startade 2003 har den sparat in 2.000-4.000 arbetstimmar per år och har minskat stadens kostnader för boende med sociala problem eller funktionshinder.

Eftersom alla lediga lägenheter och rum uppdateras dagligen i ett av portalens verktyg – Bolistan – har den sparat mycket tid och minskat stressen för stadens 900 socialsekreterare, som jagar boende åt sina klienter. För dem är det nu mycket lättare att hitta boende som är upphandlade med ramavtal, vilket oftast sparar pengar.

Dessutom har antalet vräkningar minskat och ytterligare 300 lägenheter har ställts till förfogande av de kommunala bostadsbolagen. Boendeportalens totala effektivitetsvinst uppskattas till 150 miljoner kronor.

Boendeportalen används idag nästan dagligen av cirka 1.500 personer inom Göteborgs Stad. Men den togs fram av en liten arbetsgrupp med folk från Fastighetskontoret, ADB-kontoret, Intraservice samt några socialsekreterare från stadsdelarna.

Nominerades till Götapriset

– Vi har skapat verktyg som socialsekreterarna bett om, för att underlätta deras arbetssituation och det har gett stora effekter, säger Birgitta Branegård.

Idag är Boendeportalen en kommungemensam databas som hanteras av Fastighetskontoret, som har möjlighet att marknadsföra men inte sälja den till resten av landet. Men från årsskiftet tar alltså WM-Data över drift och utveckling av portalen och då öppnas nya möjligheter.

– Först då har vi en försäljningsorganisation, säger Birgitta Branegård.

Hon har varit i flera kommuner och berättat om Boendeportalen och höll även ett seminarium på Kvalitetsmässan nyligen, där portalen var nominerad till Götapriset, under devisen ”Rätt boende till rätt pris”.

100 lediga platser varje dag

– Vi vann inte, men det var mycket roligt att bli nominerade. Och på mässan hade vi en monter där vi gjorde reklam för det här arbetssättet, som också underlättar för politiker att fatta beslut – det är en av de viktigaste vinsterna, säger Birgitta Branegård.

När Boendeportalen togs fram 2003 var hemlöshetsfrågan ofta aktuell och tidningar publicerade reportage om ”2.000 hemlösa i Göteborg”.

– Då cirkulerade siffror som varken tjänstemän eller politiker kände igen och begreppsförvirringen var stor. Tack vare Boendeportalen vet vi nu att det varje dag finns cirka 100 platser lediga för den som vill ha en säng över natten, inga problem, säger Birgitta Branegård.

Kan användas till många verksamheter

Hon tror alltså att arbetssättet kan användas på många verksamheter.

– Till exempel inventeringar av olika slag, där man oberoende av var man befinner sig i geografin lämnar uppgifter till en databas via Internet. Enkelt kan man säga att en organisation kan samla de databaser man behöver i ett visst projekt i en portal som alla användare har login till, medan vissa delar kan vara helt publika, säger Birgitta Branegård.

– Det här kan fungera jättebra överallt där man behöver sammanställa och dela information via webben och där kvalitetssäkrade, systematiska mätningar via webbenkäter kan ge ny information.