Samlar goda krafter. Biskopsgården är i chock efter onsdagskvällens dödsskjutning på Väderilsgtan som kostade två unga människors liv. Inför helgen kraftsamlar nu Göteborgs Stad, föreningsliv och en rad samfund för att erbjuda mötesplatser och samtal.

– Människor befinner sig i en chockfas. Det finns alla sorters känsloyttringar: sorg, rädsla – säkert också ilska och hat – men framför allt ser jag mycket omtanke och en önskan att komma nära varandra, säger krisstödgruppens ledare Christer Jonasson.

Andra stadsdelar har erbjudit stöd
Idépunkten, Sjumilaskolan, Moskén, islamiska föreningen, hyresgästföreningen och kyrkorna i Länsmansgården och vid Vårväderstorget är några av de lokaler som står öppna för den som vill prata eller bara söker gemenskap. På Västra Hisingens hemsida – se länk nedan – finns mer detaljerad information om mötesplatser.

Fältassistenter, polis och vuxenvandrare, som känner området, kommer att vara tillgängliga på plats i Biskopsgården.

– Jag tror också att vi kommer att se en hel del människor som bara är ute och går, utan att det är organiserat, säger Christer Jonasson som under helgen, tillsammans med en kollega, kommer att fungera som samordnare med telefonberedskap.

Samtidigt som Biskopsgårdens föreningar och samfund mobiliserar alla goda krafter har det även erbjudits stöd från andra stadsdelar.

”Tror det här kan skapa en motkraft”
– Många har visat ett intresse av att vara med. Det är gott att känna att vi inte blir lämnade i det här. Vi blir ihågkomna, och vill vi ha ha hjälp så finns den där, säger Christer Jonasson som närmast liknar de känslor han mött Biskopsgården idag och igår, med den sorg som drabbade Göteborg efter den stora brandkatastrofen hösten 1998.

Samtidigt som sorgen måste få ta sin tid hoppas Christer Jonasson att onsdagens tragedi på Väderilsgatan kan leda till bra samtal och initiativ:

– Jag tror att det här kan skapa en motkraft – människor som har ett engagemang, och vill vara med och jobba mot våldet.