Nationell skadekonferens i Göteborg. Varje dag skadas tolv människor i Sverige så allvarligt att de avlider. Men historien har visat att många typer av olyckor går att förebygga bara kunskapen om orsakerna tas tillvara, och därför arrangeras nu 10:e Nationella skadekonferensen i Göteborg.

– Fyra gamla människor dör varje dag i Sverige på grund av fallolyckor. Det är en fruktansvärd siffra som ju hade varit helt oacceptabel om det hade handlat om till exempel arbetsplatsolyckor, säger docent Robert Ekman på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

”Finns mycket bra forskning”
Tillsammans med Göteborgs Stad och 16 andra organisationer arrangerar MSB den här veckan 10:e nationella skadekonferensen på Svenska Mässan i Göteborg, just i syfte att samordna alla sina kunskaper och förhoppningsvis få ner de alarmerande höga siffrorna som ryms i landets olycksstatistik.

– Till viss del saknas fortfarande en del kunskap, men det finns också väldigt mycket bra forskning som skulle ha stor effekt om den bara spreds och användes vid samhällelig planering. Vi har ju några stora utmaningar framför oss, med en befolkning som bara blir äldre samtidigt som den psykiska ohälsan ökar bland de unga, så vi har mycket att vinna på att utveckla och använda skadeförebyggande metoder, säger Robert Ekman.

200 göteborgare dör i olyckor varje år
Vinsten går att mäta både i mänskligt lidande och i kronor och ören. Varje dag skadas tolv personer i Sverige så allvarligt i olika typer av olyckor att de dör, 400 läggs in på sjukhus och ytterligare 1 400 personer behandlas på ett akutsjukhus. Samhällsekonomiska beräkningar visar att dessa olyckshändelser kostar omkring 65 miljarder kronor varje år.

– Bara i Göteborgs stad dör 200 personer om året i olyckor, och nästan 13 personer om dagen blir inlagda på sjukhus för sina skador. Sammanlagt kostar olycksskadorna på människor och egendom i Göteborg samhället ungefär tio miljoner kronor varje dag, säger Sina Ahmadzadeh, som är Göteborgs Stads projektledare för konferensen.

Hur alarmerande siffrorna än är, finns det hopp. Det visar all tidigare erfarenhet av insatser som baseras på kunskap och statistik om olyckornas orsaker.

Halvering på tio år
– Bästa exemplet är olyckor med barn inblandade. På 1950-talet dog 400 barn under 15 års ålder om året i olyckor i Sverige, och 2002 var antalet nere på 48. Tio år senare, 2012, hade antalet nästan halverats, till 25! Det är en fantastisk utveckling, som baserats på statistik från vården om vilka som skadas och var och hur det går till. Det har i sin tur lett till förbättrat skydd för barn i bilar, som bakåtvända bilbarnstolar, kuddar och bälten längre upp i åldrarna, bättre kvalitet och ökat användande av cykelhjälmar, separerande av gång- och cykelvägar från fordonstrafik och så vidare, säger Robert Ekman.

På samma sätt hoppas man nu att dagens forskning och utveckling ska komma fler till godo. Under Nationella skadekonferensen, den tionde i ordningen, kommer ett 60-tal föredrag att hållas om goda exempel runt om i landet, och en särskild gästtalare kommer från den ledande amerikanska frivilligorganisationen National safety council i Chicago, Illinois.

– En svensk forskare kommer att redovisa fantastiska resultat från ett äldreboende i Sunne, där man lagt in en ny typ av mjukt, stötabsorberande golv. Sedan dess har man på boendet haft 75 fallincidenter, men det har ”bara” resulterat i ett armbrott, vilket är fullständigt unikt, säger Robert Ekman.

10:e Nationella skadekonferensen äger rum på Svenska Mässan 15 till 16 oktober.