Det finns fler platser på jourboenden i stan än någonsin förr, ändå sover ett hundratal göteborgare fler nätter utomhus än inomhus. Psykisk ohälsa, missbruk och en allmän misstro mot myndigheter är några av orsakerna till att det numera finns ledig kapacitet på boenden för hemlösa i Göteborg.

På lördag kväll uppmärksammas dem som saknar bostad på Gustav Adolfs torg. Soppa, fika och musikalisk underhållning ska bidra till att hålla värmen åtminstone för en stund i den höstfrusna lördagskvällen, både för hemlösa och övriga förbipasserande göteborgare.

Hemlösas natt är en del av den av FN utlysta globala manifestationen Internationella dagen för utrotning av fattigdom, och trots att Göteborgs Stad och de kyrkliga organisationerna de senaste åren har byggt ut kapaciteten vad gäller jourboende, så är hemlösheten dessvärre ännu inte utrotad.

200 nya sängplatser

Senast man uppskattade antalet göteborgare som sover fler nätter ute än inne, kom man fram till 109 personer. Det var i november 2008, och antalet tros vara ungefär densamma idag.

– Samtidigt tillkommer det nya jourboenden, de senaste fem, sex åren har vi fått drygt 200 nya sängplatser i stan, till exempel på Alma, Tillfället och 35:an. Nu har vi faktiskt täckning nog att ta hand om alla dem som inte har någonstans att bo, problemet är att inte alla vill låta sig hjälpas, säger Lena Mårtensson på social resursförvaltningen.

Uppsökande verksamhet av fältarbetare

Hos många hemlösa är misstron mot myndigheter och kyrkan stor, ofta beroende på psykisk ohälsa och drogmissbruk, vilket försvårar möjligheterna till kontakt för de fältarbetare som erbjuder boende för natten.

– Det finns hemlösa som har inrättat sig i sitt sätt att leva och drar sig för att besöka härbärgen, men både kommunens och de kyrkliga organisationernas fältarbetare gör ett väldigt bra uppsökande jobb och försöker motivera dem att leva ett hälsosammare liv, säger Lena Mårtensson.

Fotnot:
Hemlösas natt uppmärksammas lördagen den 17 oktober klockan 17 till 20 på Gustaf Adolfs torg.