Att vara god man åt ett ensamkommande flyktingbarn innebär ett stort ansvar. Bland annat ska man hjälpa barnet att söka uppehållstillstånd och att få ett bra boende. I Göteborg måste man ha gått en särskild utbildning för att komma ifråga som god man. Den har fler sökande än det finns plats för.

Två gånger per år, i mars och oktober, startar utbildningen till god man för ensamkommande flyktingbarn. Det finns 18 platser och det blir fullt varje gång. Nu har man fått upprätta en kölista.

– Det verkar som att allmänhetens intresse har ökat för de här barnen, säger Andreas Severinsson på överförmyndarförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kursen avslutas med prov

Han är den som tagit initiativet till utbildningen, som nyligen utökats så att den innehåller sju kurskvällar på tre timmar vardera och avslutas med ett prov.

Att vara god man åt ett flyktingbarn är helt annorlunda än att vara det åt någon som är gammal och sjuk.

– Där ligger fokus på att sköta den personens ekonomi. Ensamkommande flyktingbarn har oftast ingen ekonomi. I stället ligger fokus på att få skola, sjukvård och boende att fungera, säger Andreas Severinsson.

Noggrant urval

För att komma ifråga som god man ska man vara mellan 23 och 70 år och ”i övrigt lämplig”. Det betyder bland annat att man inte får ha några betalningsanmärkningar, att man inte får lov att finnas i polisens belastningsregister och att man ska ha god kännedom om hur det svenska samhället fungerar.

Dessutom bör man ha någon form av relevant bakgrund. Det kan vara arbetslivserfarenhet eller teoretiska kunskaper om myndighetsarbete, flyktingfrågor och liknande.

Ansvarsområdet är stort

Uppgiften för en god man för ensamkommande flyktingbarn är att se till att en ansökan om uppehållstillstånd lämnas in, att barnet får börja skolan, att hon eller han får komma på hälsoundersökning, får ett bra boende och också hjälp att söka relevanta bidrag.

Barnet bor aldrig hos den gode mannen, utan oss släktingar eller på ett kommunalt boende.

– Men om barnet far illa i boendet är det den gode mannens uppgift att påtala det för socialtjänsten och hjälpa till att ordna ett nytt boende.

Det deltagarna får lära sig på utbildningen är vad det innebär generellt att vara god man åt någon, hur asylprocessen fungerar, flyktingbarnens rätt till skola och sjukvård, vilka typer av boenden som finns, vad socialtjänstens roll är och vilka behov barn som upplevt trauman har. En erfaren god man kommer också och berättar om hur arbetet går till i praktiken.