Ett samarbetsavtal mellan de aktörer som ska bygga upp nya Kvillebäcken i Göteborg har nu undertecknats. Avtalet innebär bland annat markförsäljningar för 500 miljoner kronor.

– Det är främst Wallenstam, NCC och Älvstranden Utveckling som säljer mark till de andra byggbolagen i konsortiet, säger Johan Ekman på Älvstranden Utveckling.

Första etappen av ”Centrala älvstaden”

I och med avtalets undertecknande på måndagen, har startskottet gått för ”nya Kvillebäcken”, som är första etappen i utvecklingen av det som kallas Centrala Älvstaden.

Markaffärerna gäller färdigexploaterade tomter, vilket innebär att kostnaderna för infrastruktur som vägar, parker och ledningar ingår i priset.

– Sedan tillkommer investeringarna i alla byggnader, så det här är ett stort avtal om en ny och spännande stadsdel, mitt i Göteborg, säger Johan Ekman.

Första spadtaget tas i maj

”Sex minuter från Brunnsparken” är nya Kvillebäckens slogan. Så lång tid tar det med spårvagn över Göta älvbron till Vågmästareplatsen.

– Åker man sex minuter åt andra hållet från Brunnsparken kommer man till Berzeliigatan. Göta älvbron kan upplevas som ett mentalt hinder idag, men den är ju en
mycket snabb länk in till city. Nu växer city över älven, säger Johan Ekman.

Första spadtaget sker den 12 maj och markerar starten för allt arbete med vägar, ledningar och annan infrastruktur. Om sju-åtta månader kan bygget av bostäder och andra lokaler komma igång och sedan ska stadsdelen växa fram successivt.

Första inflyttning beräknas ske under 2012.

Kvillebäcken ska utvidgas

Förutom Wallenstam, NCC och Älvstranden Utveckling ingår Derome, HSB, Ivar Kjellberg och Veidekke i konsortiet, som har ett tydligt gemensamt mål: att skapa en levande stadsdel med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kvillebäcken ska utvecklas till en attraktiv stadsdel med cirka 1 600 bostäder, små kvartersbutiker, caféer och service. Bäcken, med sitt strömmande vatten, utvidgas till lummiga parkområden och gröna gångstråk. Målet är att området ska andas en skön atmosfär av avspänt stadsliv med miljö och hållbarhet i fokus.

Central kvartersstad en förebild

– I Kvillebäcken bor du miljösmart mitt i stan med förskolor, parker och alla bekvämligheter precis bakom knuten, säger Johan Ekman.

Arkitekturen ska vara en mix av höga och låga hus, olika slags fasader, olika färger och olika stilar. Målet är att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden, som finns i till exempel Köpenhamn och London, men även på närmare håll – i området kring Göteborgs långgator.

61AE.jpg