Ett nytt småföretagarcenter, ombyggnad av Blå stället och upprustning kring spårvagnshållplatsen Teleskopgatan i Bergsjön är några av satsningarna i projekt Stadsutveckling i Nordost de kommande åren. Projektet som fått 49 miljoner från EU är tänkt att skapa fler jobb och göra de nordöstra stadsdelarna mer attraktiva.

Stadsutveckling i Nordost kommer att drivas i fyra olika temaområden – näringsliv, kultur, stadsmiljö samt vision & kommunikation. Tanken är att utveckla företagandet, kulturlivet, och skapa attraktivare offentliga miljöer som lockar till besök.

Projektet ska pågå under tre år och drivas via det nystartade kommunala bolaget Utveckling Nordost AB. Det drar igång direkt efter årsskiftet med en totalbudget på 123 miljoner kronor. Drygt 49 miljoner kommer via Tillväxtverket från EU:s regionala strukturfondsprogram för Västsverige. Resterande nära 74 miljoner står Göteborgs Stad för.