Ny handbok beskriver metoden. Människan bakom uniformen, MBU, föddes som ett svar på oroligheter i Kortedala hösten 2009. Under våren startas den sjunde MBU-gruppen i stadsdelen Östra Göteborg. Samtidigt sprids initiativet över landet. Nu finns också en praktisk handbok för metoden.

För några år sedan var förtroendeklyftan mellan ungdomar, å ena sidan, och polis och räddningstjänst å den andra, så stor att konflikter kunde starta så snart uniformerad personal visade sig.

I östra Göteborg föddes idén att låta parterna träffa varandra för att försöka skapa en grund för respekt och förståelse.

Nytryckt handbok
När Människan bakom uniformen nu närmar sig sin sjunde kursomgång kan processledaren Rosmarie Jonasson se tillbaka på några händelserika år. Bara i stadsdelen Östra Göteborg har fler än 70 unga gått MBU-kursen. Över hälften av dem är nu engagerade som MBU-ambassadörer och bidrar på olika sätt till att sprida kunskapen vidare.

– I oktober var 16 ambassadörer, en brandman, en polis och två ungdomshandledare gäster hos justitieminister Beatrice Ask för att berätta om MBU, säger Rosmarie Jonasson och fortsätter:

– Det visade sig att hon redan visste en hel del om oss och bara någon dag senare tog hon upp vår verksamhet i en tv-intervju.

En praktisk handbok som förklarar arbetsmodellen har just kommit från tryckeriet.

Flera kommuner på gång att starta egna grupper
– Jag har skrivit den för att organisationer och kommuner ska kunna se vad det är vi gör och hur man kommer gång, säger Rosmarie Jonasson.

Intresset för verksamheten är stor. I Landskrona, Helsingborg, Malmö, Eslöv och Borås har man redan tagit initiativ till egna MBU-grupper och i Göteborg har verksamheten snabbt fått fäste i flera stadsdelar.

– Askim/Frölunda/Högsbo har redan kört igång. På fredag är det informationsmöte i Angered, och vi i Östra Göteborg kommer att ha vårt info-möte den 27 februari. På Hisingen finns det också en arbetsgrupp, säger Rosmarie Jonasson.

MBU har av allt att döma kommit för att stanna, och flera av kursdeltagarna har redan börjat fundera på en framtid i uniform.