Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så lyder den numera klassiska inledningen till "FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna". På onsdag fyller de 60 år, och uppmärksammas därefter på Världskulturmuseet.

Göteborgs FN-förening bildades redan 1948 och är därmed landets äldsta i sitt slag. När deklarationen om de mänskliga rättigheterna, ett av de viktigaste och mest kända manifesten i världen, nu fyller 60 år, firar man alltså tillsammans.

– Vi vill uppmärksamma de mänskliga rättigheterna som är en grund för en fredlig och hållbar världsutveckling, för trots att mycket har förbättrats på 60 år begås fortfarande och dagligen hemska brott mot mänskliga rättigheter över hela världen säger Anne-Sofie Hult på Club Global och Göteborgs FN-förening, de frivilligorganisationer som arrangerar utbildningsdagen.

Debatter, dans och bildvisning

Programmet innehåller bland andra biståndsorganisationen Global Relations, som med hjälp av bild- och dansuppvisningar berättar om sitt arbete med de mänskliga rättigheterna, främst i form av hjälp till självhjälp för hiv-smittade kvinnor i Kenya.

Situationen i Kina och Tibet efter OS kommer att diskuteras och elever och lärare från den ”legitimerade” så kallade FN-skolan Hulebäcksgymnasiet kommer att berätta om hur de aktivt arbetar med de mänskliga rättigheterna i undervisningen.

Dessutom blir det organisationsinformation, filmer, seminarier, panelsamtal, workshops och tipsinsamling.

Efterlevnad kräver kunskap

– Vi har valt att utforma dagen som en intensivutbildning och har bjudit in skolor och allmänhet för att sprida kunskap och engagera fler människor i kampen för mänskliga rättigheter. Ju fler som känner till dem, desto bättre kan de spridas, efterlevas och respekteras, säger Ann-Sofie Hult.

”Chans – en utbildningsdag om mänskliga rättigheter” pågår mellan klockan 12 och 18 onsdagen den 10 december på Världskulturmuseet.